Психологія управління

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Мандзик Т. М.ФФП-31, ФФП-32, ФФП-33

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФФП-31Мандзик Т. М.
ФФП-32Мандзик Т. М.
ФФП-33Мандзик Т. М.

Опис курсу

Курс спрямований на викладення базових основ психології управління як галузі психологічної науки з метою формування теоретичних та практичних навичок у слухачів курсу. До курсу включені декілька змістовних блоків, які допоможуть студентам зрозуміти основні управлінські процеси в організації, окреслити та дифренціювати джерела влади, методи впливу та організації управлінського процесу. В курсі буде приділена увага особистості у управлінському процесі, розкриті питання лідерства і впливу, організаційної та корпоративної культури.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Психологія управління» є ознайомлення студентів із поняттями, її базовими категоріями та елементами, завданнями, які ставить перед собою діяльність психолога у сфері управління для оволодіння сучасними підходами та інструментами для вирішення її основних викликів.

Цілі курсу:

– ознайомити студентів із основними поняттями, завданнями та проблемами психології управління, перспективами її розвитку, а також розкриттям цієї сфери досліджень у зарубіжних країнах;

– сформувати розуміння основних організаційних процесів у сфері управління, особливостями та типами організацій, психологічними аспектами лідерства.

– ознайомити та сприяти опануванню знань та навичок роботи з метою розуміння специфіки організаційної культури та цінностей організації;

– сформувати уміння з надання науково обґрунтованих рекомендацій щодо можливості підвищення соціального аспекту ефективності працівників організації.

Форми та методи навчання: лекції, семінари, практичні заняття, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: іспит.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

  1. Адізес І. Стилі хорошого і поганого менеджменту / Пер. Оксана Кацанівська – Видавництво «Наш Формат», 2020. – 224 с. (Оригінальна назва Management/Mismanagement Styles by Ichak Adizes; ISBN 978-617-7730-43-8) Джерело: https://nashformat.ua/products/styli-horoshogo-i-poganogo-menedzhmentu-709285
  2. Адізес І. Управління життєвим циклом корпорації. – В-тво « Клуб Сімейного Дозвілля», 2018 – 496 с. https://nashformat.ua/products/upravlinnya-zhyttevym-tsyklom-korporatsij-904796
  3. Бакаленко О. А. Психологія управління: навч. посібник – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 120 с.
  4. Друкер Пітер Ф. Виклики для менеджменту XXI століття / Пер. Т. Літенська. – Видавництво КМ-Букс, 2020. – 240 с. (Оригінальна назва Management Challenges for the 21st Century, ISBN 978-966-948-377-5) Джерело: https://nashformat.ua/products/vyklyky-dlya-menedzhmentu-xxi-stolittya-919035
  5. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов. – М.: Флинта, 2002.
  6. Ленсіоні П. Перевага. У чому сила корпоративної культури / Пер. Олена Ломакіна. – Видавництво «Наш Формат», 2017. – 224 с. (Оригінальна назва The Advantage: Why Organizational Health Trumps Everything Else in Business by Patrick Lencioni, ISBN 978-617-7513-29-1) Джерело: https://nashformat.ua/products/perevaga.-u-chomu-syla-korporatyvnoi-kultury-709044
  7. Максвелл Дж. 5 рівнів лідерства. – «Наш Формат», 2018 – 304 с.
  8. Мінцберґ Г. Анатомія менеджменту. Ефективний спосіб керувати компанією / Пер. Роман Корнута. – В-цтво: «Наш Формат», 2018. – 408 с. (Оригінальна назва Mintzberg on Management by Henry Mintzberg; ISBN 978-617-7552-61-0) Джерело: https://nashformat.ua/products/anatomiya-menedzhmentu.-efektyvnyj-sposib-keruvaty-kompanieyu-709137
  9. Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014
  10. Judge, T. A., Heller, D., & Mount, M. K. (2002). Five-factor model of personality and job satisfaction: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87(3), 530–541. https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.3.530

Силабус:

Завантажити силабус