Психологічний спецпрактикум з психології управління (2 курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: психології

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432Мандзик Т. М.

Опис курсу

Курс спрямований на викладення базових основ психології управління як галузі психологічної науки з метою отримання не лише теоретичних знань, але й формування власне практичних навичок роботи в управлінській діяльності, розвитку актуальних управлінських компетенцій. До курсу включені декілька змістовних блоків, які допоможуть студентам зрозуміти основні управлінські процеси в організації, роль керівника як центральної фігури управлінського процесу, дослідити та розвинути в собі орієнтацію на безперервний саморозвиток, формування особистісних, управлінських та професійних компетенцій.

Результати навчання:

Знати: сутність, основні спекти та функції управлінської діяльності, основи ефективної самоорганізації та тайм-менеджменту керівника, роль емоцій у робочому процесії та розуміти наслідки впливу порушень емоційної регуляції на управлінську взаємодію та ефективність, сутність психологічних аспектів лідерства та його розвитку в межах організації, основні аспекти попередженню емоційного та професійного вигорання в організації та збереження психологічного здоров’я працівників.

Вміти: діагностувати та аналізувати основні особистісні, управлінські та професійні компетенції особи в організації з метою подальшого їхнього розвитку, здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань та презентувати їх колегам, обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки та рефлексії за результатами самодіагностики та аналізу літературних джерел з управлінської тематики, проводити діагностику організаційно-управлінського психотипу особи, діагностику орієнтації стилів поведінки членів команди на командне лідерство, визначати проактивну орієнтацію особи за допомогою питань інтерв’ю тощо та надавати рекомендації щодо їхнього потенційного розвитку, діагностувати та вміти вживати ефективних заходів щодо попередження емоційного вигорання внаслідок стресу у керівника та працівників організації, вміти надавати науково обґрунтовані рекомендацій щодо можливості організації, планування та використання особистого часу в управлінському процесі.

Форми та методи навчання: практичні заняття, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: залік.

Мова навчання: українська.

Силабус:

Завантажити силабус