Політична реклама

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Шурко О. Б.ФФІм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФФІм-11доцент Шурко О. Б.

Опис курсу

Дисципліна «Політична реклама» є дисципліною внутрішньої спеціалізації  «Політичний маркетинг і менеджмент».

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, максимальне уявлення про суть, теоретичні підходи і проблематику політичної реклами, а також сформувати у них конкретні знання про етапи формування політичної реклами для політичного суб’єкта, канали комунікації, психологічні основи виборчої кампанії;
особливості масової політичної культури і масової поведінки. Тому у курсі представлено як огляд теоретико-методологічних підходів, так і інструментів, які потрібні для формування іміджу у конкретній політичній ситуації та використання ефективної реклами для його просування на політичному ринку.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Політична реклама» є ознайомлення студентів з суттю реклами та політичної реклами, з теоретичними підходами і прикладним виміром політичної реклами, а також сформувати у студентів конкретні знання та вміння для формування ефективного політичного іміджу і його успішної реалізації у системі політико-владних відносин через різні види політичної реклами

Рекомендована література

Основна література

 1. Олексієнко Н. Особливості політичної реклами. URL:https://jyrnalist.com.ua/osoblivosti-politichnoyi-reklami/
 2. Шовкун І. В. Про специфіку політичної реклами // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. – 2004. – Вип. 67. – С. 116 – 119.
 3. Шовкун І. В. Імідж політика як комунікативний елемент політичної реклами // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. – 2004. – Вип. 69. – С. 104 – 108
 4. Шпортько О. Особливості політичної реклами як елемента комунікативного процесу // Політичний менеджмент — Режим доступу до журн.: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=79&c=1907.

Ітернет ресурси

 1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
 2. Бібліотека Гумер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/istrp/index.php
 3. Фонд «Демократичні ініціативи» // Веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dif.org.ua/ua/
 4. Українське демократичне коло [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://polityka.in.ua/info/404.htm
 5. Київський міжнародний інститут соціології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kiis.com.ua/ua/news/view-86.html
 6. Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua/control/-
 7. Офіційний портал Верховної Ради України http://iportal.rada.gov.ua/
 8. Офіційне представництво Президента України http://www.president.gov.ua/
 9. Сайт Національної Парламентської бібліотеки України – http://www.nplu.kiev.ua/
 10. Сайт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України – http://www.ipiend.gov.ua/
 11. Сайт Українського незалежного центру політичних досліджень – http://www.ucipr.kiev.ua/
 12. Сайт Українського центру політичного менеджменту – http://www.politik.org.ua/
 13. Сайт журналу «Віче» – http://www.viche.info/

 

Матеріали

Методичні рекомендації до курсу “Політична реклама”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 21-22 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 23-24н.р.

Завантажити силабус