Філософія (іноземні мови)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Лущ-Пурій У. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб розгорнути перед слухачами потенціал філософського розуміння дійсності та надати необхідні знання та навики, які б дозволяли здійснювати самостійний критичний аналіз  культурних та соціальних явищ, а також орієнтуватися у питаннях розвитку та методології наукового знання. Обговорення питань світоглядного характеру повинно допомогти сформувати та відрефлексувати власні світоглядні переконання.

Метою курсу «Філософія» є сприяння цілісному духовно-інтелектуальному розвитку особи завдяки опануванню студентами методів критичного мислення та розвитку їхніх ціннісних орієнтирів.

Завдання курсу: розвинути низку загальних компетентностей студентів, зокрема:

 • здатність до абстрактного, логічного мислення, аналізу і синтезу;
 • самостійно опрацьовувати першоджерельну літературу на високому теоретичному рівні;
 • здатність навчатися – бути відкритим до нових знань та підходів;
 • критично мислити;
 • бути відкритим до діалогу;
 • здатність до міжособистісної взаємодії та роботи в команді;
 • працювати в міжнародному контексті на основі поваги до мультикультурних відмінностей;
 • адаптуватися до нових ситуацій;
 • генерувати нові ідеї та розв’язувати проблеми;
 • бути ініціативним та приймати обґрунтовані рішення;
 • діяти з соціальною відповідальністю та громадянською свідомістю;
 • мати екологічну свідомість (орієнтацію на збереження навколишнього середовища).

Рекомендована література

 1. Петрушенко В. Філософія: вступ до курсу, історія світової та української філософії, фундаментальні проблеми сучасної філософії : навчальний посібник / Віктор Петрушенко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 594 с.
 2. Лой А. та ін. Основи практичної філософії: підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Анатолій Лой та інші. – К. : Меритократ, 2016. – 400 с.
 3. Ґордер Юстейн. Світ Софії. Роман про історію філософії . Львів : Вид-во: Літопис, 2007. 548 с.
 4. Скринник М.А., Скринник З.Е. Предмет і проблематика філософії. – Львів: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2001. – 500 с.
 5. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук / Олександр Кульчицький ; матеріали упорядкував і здійснив наукову редакцію Анатолій Карась. – Мюнхен ; Львів : Український вільний університет, 1995. – 164 с.
 6. Лютий Т. Пригоди філософських ідей Західного світу / Тарас Лютий. – К. : Темпора, 2019. – 384 с.
 7. Фюрст М., Тринкс Ю. Філософія / Пер. з нім. Вахтанґа Кебуладзе. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2017. – 528 с.