Філософія (іноземні мови)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Сафонік Л. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Мета курсу: Сприяти формуванню критичного мислення, комунікативної взаємодії й взаємодопомоги, творчий підхід до вирішення завдань та викликів сьогодення.

Завдання курсу: Розвинути здатність до теоретичного мислення, сприяти формуванню загальної культури особистості, ознайомити майбутнього бакалавра з широким колом філософських напрямів, принципів і понять, збагатити його суспільно-політичну ерудицію. Формувати методологічну основу для інтегрального підходу до вивчення як загальнонаукових, так і спеціальних дисциплін.

Рекомендована література

Основна література
1. Ґордер Юстейн. Світ Софії. Роман про історію філософії. – Львів : Вид-во: Літопис, 2007. 548 с.
2. Лютий Т. Пригоди філософських ідей Західного світу (від давнини до сучасності). – Київ : Темпора, 2019. – 384 с.
3. Нестеренко В. Г. Вступ до філософії. Онтологія людини. – Київ “Абрис”, 1995. – 336 с.
4. Нора К., Гьосле В. Кав’ярня мертвих філософів. Філософське листування для дітей та дорослих. – Київ : Новий акрополь. – 256 с.
5. Петрушенко В. Л. Філософія: навч. посібник / В. Л. Петрушенко. – Львів: Новий світ – 2000, 2012. – 647 с.
6. Рижак Л. В. Філософія як рефлексія духу. Підручник. – Львів, 2010.
7. Стейнберг Делія. Філософія для життя. Пізнати себе краще. – Новий акрополь. – 172 с.

Силабус:

Завантажити силабус