Філософія (іноземні мови)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Сафонік Л. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Мета курсу: Сприяти формуванню критичного мислення, комунікативної взаємодії й взаємодопомоги, творчий підхід до вирішення завдань та викликів сьогодення.

Завдання курсу: Розвинути здатність до теоретичного мислення, сприяти формуванню загальної культури особистості, ознайомити майбутнього бакалавра з широким колом філософських напрямів, принципів і понять, збагатити його суспільно-політичну ерудицію. Формувати методологічну основу для інтегрального підходу до вивчення як загальнонаукових, так і спеціальних дисциплін.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Актуальні проблеми філософії ХХ-ХХІ століть: Навчальний посібник / За ред. Ігора Карівця. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2020. 240 с.
  2. Ґордер Юстейн. Світ Софії. Роман про історію філософії . Львів : Вид-во: Літопис, 2007. 548 с
  3. Лютий Т. Пригоди філософських ідей Західного світу (від давнини до сучасності). Київ : Темпора, 2019. 384 с
  4. Нестеренко В. Г. Вступ до філософії. Онтологія людини. Київ “Абрис”, 1995. 336 с.
  5. Нора К., Гьосле В. Кав’ярня мертвих філософів. Філософське листування для дітей та дорослих. Київ : Новий акрополь. 256 с.
  6. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник. За ред. М. Скринника. Львів, 2001. 485 с.
  7. Петрушенко В. Л. Філософія: навч. посібник. Львів: Новий світ  2000, 2012.  647 с.
  8. Рижак Л. В. Філософія як рефлексія духу. Підручник. – Львів, 2010.

Силабус:

Завантажити силабус