Мандзик Тетяна Михайлівна

Посада: асистент кафедри психології

Електронна пошта: Tetyana.Mandzyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Соціальна психологія, екологічна психологія, психологія місця, прив`язаність до місця, когнітивно-поведінкова психотерапія.

Публікації

Мандзик Т. До проблеми про психологічні детермінанти прив`язаності студентів до міста, в якому відбувається їхнє навчання / Т. Мандзик // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2015. – Вип. 29. –C. 410 – 422.

Мандзик Т. М. Психологічні особливості емоційних зв`язків людини з місцем проживання у різні періоди дорослості // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту Психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том 7. Екологічна психологія. – 2015. – № 38. – С. 185 – 195.

Біографія

Народилась 19.08.1992 у м. Львів.

У 2014 р. – закінчила кафедру психології філософського ф-ту ЛНУ ім. І. Франка та отримала диплом магістра психології. З жовтня 2014 р. – аспірантка кафедри психології філософського ф-ту ЛНУ ім. І. Франка. Тема дисертаційного дослідження «Психологічні детермінанти прив`язаності до місця проживання». З лютого 2016 р.  працюю з учнями Малої академії наук секції “Психологія”. 2016-2017 р. – завідувач навчальної лабораторії при кафедрі психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2017 р. – асистент кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!