До уваги наукового співтовариства! Запрошуємо Вас до участі у другій науковій конференції пам’яті Ю. Р. Шведи “Політичні партії і вибори: українські та світові практики”, яка відбудеться 20–21 жовтня 2017 року

18.08.2017 | 19:52

Запрошуємо Вас до участі у другій науковій конференції пам’яті Юрія Романовича Шведи “Політичні партії і вибори: українські та світові практики”, організованої кафедрою політології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Конференція відбуватиметься 20–21 жовтня 2017 року у Львові за адресою: Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська 1.

Робочі мови конференції: українська й англійська.

 

Конференція відбуватиметься за такими науковими секціями, як:

  1. Регіональні особливості формування та розвитку політичних партій України (аналіз за запропонованою і погодженою методикою по регіонах; завантажити можна нижче).
  2. Партії та партійні системи: світовий досвід.
  3. Партійні та виборчі системи: інституційно-процесуальна кореляція.

Плановані наукові секції конференції працюватимуть почергово. У рамках першої секції передбачено обговорення результатів порівняльного аналізу регіональних особливостей розвитку політичних партій України згідно єдиної запропонованої та погодженої методики (додатково подана на Facebook-сторінці кафедри політології), а також намічено обговорення концепції, формату і методики наступної конференції. У рамках другої та третьої секцій робота відбуватиметься за традиційним принципом.

 

За результатами підготовки та проведення наукової конференції буде опубліковано збірник наукових статей і тез її учасників – “Політичні партії і вибори: українські та світові практики”.

 

Організаційний комітет конференції встановлює перелік вимог до її ймовірних учасників:

1) для реєстрації своєї участі у конференції треба до 25 вересня 2017 р. надіслати на електронну адресу організаційного комітету (зокрема доцента і докторанта кафедри політології Литвина Віталія Сергійовича – lytvyn.vitaliy@gmail.com) назву своєї статті або тез виступу на конференції з вказанням Прізвища та імені автора статті чи тез, місця праці, наукового ступеня та обраної наукової секції (а у випадку першої секції – ще й регіону аналізу);

2) до 15 жовтня 2017 р. надіслати на вказану електронну адресу повний текст статті або тез виступу на конференції, оформлений відповідно до встановлених нижче вимог.

 

Вимоги до оформлення статей і тез виступів на науковій конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики”:

  • максимальний обсяг рукопису статті або тез виступу – 1 друкований аркуш (40 тис. знаків) для першої секції і 0,5 друкованого аркуша (20 тис. знаків) для другої і третьої секцій у форматі А4, із кеглем 14, шрифтом Times New Roman, міжрядковим інтервалом 1, абзацним відступом 1 см;
  • поля: знизу, зверху, зліва та справа – 2 см;
  • посилання в квадратних дужках одразу після цитування і за алфавітним порядком у списку використаних джерел;
  • список використаних джерел в алфавітному порядку після тексту статті/тез виступу: спершу кирилицею, потім латиницею.

 

Зразок оформлення статей або тез виступу

Віталій Литвин

Львівський національний університет імені Івана Франка (доцент кафедри політології, кандидат політичних наук)

Регіональні особливості формування та розвитку політичних партій у Львівській області

Текст статті чи тез виступу (абзацний відступ – 1 см) [5, с. 276–277]. Вирівняно по ширині.

Список використаних джерел

  1. Джерела (за алфавітом).
  2. Спершу кирилицею, потім латиницею.

 

Організаційний комітет залишає за собою право відбору матеріалів статей і тез для друку, а також має право відхилення статей чи тез виступів і самих виступів, які не відповідають тематиці конференції, обраним науковим секціям чи встановленим вимогам до оформлення.

 

За додатковою інформацією прохання звертатись до доцента/докторанта кафедри політології Литвина Віталія Сергійовича (lytvyn.vitaliy@gmail.com).


Запропонована і погоджена методика по аналізу регіонів, а також допоміжні шаблони для математичних підрахунків (ключова схема у файлі Схема-пропозиція для синтезованого порівняльного аналізу, решта в інших прикріплених файлах):

Схема-пропозиція для синтезованого порівняльного аналізу

ШАБЛОН 1

ШАБЛОН 2

ШАБЛОН 3

ТРИКУТНИК НАГАЯМИ

НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПАРТІЙ

НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПАРТІЙ


Оголошення у форматі .pdf можна завантажити за цим посиланням.