Субнаціональні політичні режими

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Скочиляс Л. С.ФФІм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФІм-11доцент Скочиляс Л. С.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Субнаціональні політичні режими» присвячена проблематиці політичних режимів на нижчому від національного рівні – субнаціональному. Дисципліна передбачає вивчення особливостей співвідношення режимів від національного до локального рівня і місця у цій градації субнаціональних режимів. Також в межах дисципліни вивчатиметься проблематика регіоналістики та регіоналізації як територіального межування субнаціональності. У процесі засвоєння курсу увага також приділятиметься особливостям функціонування піднаціональних режимів у різних формах державного устрою та правління. А також за умови існування різних національних політичних режимів (авторитарних чи демократичних).

Метою вивчення дисципліни «Субнаціональні політичні режими» є ознайомлення студентів із суттю та специфікою субнаціональних режимів на тлі режимів загальнонаціональних і локальних та існуючими науково-методологічними підходами до вивчення субнаціонального різновиду режимів.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Скочиляс Л.С. Політична влада: курс лекцій [Електронний ресурс]. – Львів: 2022. – Режим доступу: http://postua.info/navchalni-materialy/politychna-vlada
 2. Гнатюк В.В. Засади, етапи та варіанти вивчення субнаціональної проблематики в політичній науці, К.: 2021, 272 с.
 3. Литвин В. С. Політичні режими сучасності : інституційні та процесуальні виміри аналізу : навч. посібник / В. С. Литвин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 632 с.
 4. Мазур О. Г. Концептуалізація політичного режиму в умовах демократичної трансформації в Україні: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук. – 20015. – Режим доступу: http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/bitstream/
  123456789/964/1/Мазур Оксана Геннадіївна.pdf
 5. Яремчук В. Д. Регіональні політичні режими в Україні: Львівщина (1990–2017 рр.). К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. – 112 с.

Додаткова література:

 1. Gervasoni C. A Rentier Theory of Subnational Democracy: The Politically Regressive Effects of Fiscal Federalism in Argentina. PhD Thesis at Graduate School of the College of Arts and Letters, University of Notre Dame, Indiana, 2011.
 2. Gervasoni C. Measuring variance in subnational regimes : results from an expert-based operationalization off democracy in the Argentine Provinces [Електронний ресурс] / Carlos Gervasoni // Journal of Politics in Latin America. – 2010. – Vol. 2. – No. 2. – P. 13–52.
 3. Stone C.N. Power, Reform and Urban Regime Analysis // City and Community. 2006. Vol. 5. No. 1. P. 23–38.
 4. Бевз Т. Регіональні політичні режими Дніпропетровщини: етапи формування, специфіка функціонування та особливості трансформації: Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13380/
  Bevz_Rehionalni_politychni_rezhymy_Dnipropetrovshchyny_
  etapy_formuvannia.pdf?
  sequence=1&isAllowed=y
 5. Гнатюк В. В. Субнаціональний порівняльний метод: деякі особливості у сучасних дослідженнях // Вісник НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право, +№ 3(39) (2018)
 6. Гнатюк В. В. Субнаціональні політичні режими в Україні на прикладі Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей у 2015 р.: експертне (субєктьивне) вимірювання. – Режим доступу: https://www.academia.edu/43165935/СУБНАЦІОНАЛЬНІ_
  ПОЛІТИЧНІ_РЕЖИМИ_В_УКРАЇНІ_НА_ПРИКЛАДІ_
  ЗАКАРПАТСЬКОЇ_ЛЬВІВСЬКОЇ_ТА_ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ_ ОБЛАСТЕЙ_У_2015_Р_ЕКСПЕРТНЕ_СУБ’ЄКТИВНЕ_ВИМІРЮВАННЯ
 7. Гнатюк В.В. Субнаціональні політичні режими в Україні на прикладі Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей у період 2010 – 2015 рр.:
 8. Інституційне вимірювання // Наукові записки. – Випуск 2 (98), 2017. – Режим доступу: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/gnatiuk_subnatsionalni.pdf
 9. Кучуран А.В. Теорія міських політичних режимів: базові ідеї – Режим доступу: https://www.academia.edu/29025270/ТЕОРІЯ_МІСЬКИХ_
  ПОЛІТИЧНИХ_РЕЖИМІВ_БАЗОВІ_ІДЕЇ
 10. Рибалка С. В. Особливості дослідження структури влади в міських спільнотах в Україні / Актуальні проблеми політики. 2015. Вип. 55
 11. Рішко С. Локальні політичні режими Львова та Івано-Франківська (2019 р). – Режим доступу: http://postua.info/wp-content/uploads/2020/02/LOKALNI-POLITYCHNI-REZHYMY-LVOVA-TA-IVANO.docx
 12. Романова В.В. Політичний режим у національному і регіональному форматі // Наукові записки. – Випуск 38, 2018.
 13. Яремчук В. Д. Міський політичний режим у Львові: внутрішні і зовнішні чинники формування та еволюції / В. Д. Яремчук// Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2016. – Вип. 1 (81). – С. 88 – 109.
 14. Ясінська А. Підстави формування регіональних політичних режимів у Харківській області (1991–2017 рр.) // Наукові записки. – Випуск 1 (93), 2018. – Режим доступу: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/yasynska_pidstavy.pdf

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус