Політична влада

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит
63Іспит

Опис курсу

Курс “Політична влада” знайомить студентів з основними традиціями у вивченні феномена влади, концептуальними підходами до аналізу та інтерпретації явища, сутністю і специфікою політичної влади, механізмами принципами та процедурами державного управління як практичного вияву політичної влади. Курс складається з трьох основних частин. У першій частині розглядаються концептуальні проблеми, що мають місце в дискусіях з приводу змісту поняття, дається типологічний аналіз влади і систематизувався спектр підходів до пояснення цього феномена. У другій частині курсу вивчаються основні теорії політичної влади, перш за все їх сучасні версії, структура та сутнісні зхарактеристики політичної влади. Третя частина присвячена особливостям державного управління як механізму реалізації політичної влади.

Завдання курсу

 1. Розкрити сутність явища влади і еволюцію поглядів на його інтерпретацію
 2. Визначити і проаналізувати основні концептуальні підходи до розуміння явища влади.
 3. З’ясувати сутність, особливості , форми і механізми політичнолї влади.
 4. Розглянути теоретичні перспективи і напрями у вивченні політичної влади, зокрема такі, як  елітизм, плюралізм, корпоративізм та ін.
 5. Визначити специфіку і особливості окремих форм політичної влади в українському суспільстві.
 6. Окреслити сутність і принципи державного управління як форми реалізації політичної влади.

 

 

В результаті вивчення курсу студент повинен

 

знати:

 

 1. Базові поняття “дискурсу влади” і способи їх операціоналізації;
 2. Основні концептуальні підходи до інтерпретації феномена влади
 3. Теоретичні перспективи і напрями у вивченні політичної влади (елітизм, плюралізм, корпоративізм, марксизм і ін.);
 4. Когнітивні моделі, що використовуються у вивченні політичної влади;
 5. Специфіку і особливості окремих форм політичної влади в українському суспільстві.
 6. Сутність і принципи державного управління як форми реалізації політичної влади.

 

вміти

 

 1. Аналізувати та інтерпретувати явище влади з позиції різних наукових парадигм
 2. Виявляти особливості феномена влади в наукових підходах різних учених
 3. Екстраполювати теоретичні конструкти стосовно явища влади на сучасні суспільні реалії
 4. Окреслювати сутність і специфіку політичної влади на теоретичному рівні і в практичному вимірі
 5. Характеризувати особливості політичної влади в сучасній Україні
 6. Аналізувати і оцінювати сутність і принципи державного управління на прикладному рівні

Рекомендована література

Базова

 

 1. Власть: Очерки современной политической философии запада / Под. ред В.В. Мшевениерадзе. М.: Наука, 1989.
 2. Зуев В.И. власть в системе политических категорий // Государство и право. – 1992. – №5.
 3. Краснов Б.И. Теория власти и властных отношений. // Социально-политический журнал. – 1994. – N3-6.
 4. Ледяєв В.Г. Влада: концептуальний аналіз. М.: РОССПЕН, 2000.
 5. Ледяєв В.Г. Емпірична соціологія влади: теорія “машин зростання” // Влада і політичні інститути в сучасній Росії. СПб, 2005.
 6. Ледяєв В.Г. Класичні методики визначення суб’єктів політичної влади: західний досвід // Політична наука в сучасній Росії. Щорічник РАПН. М., 2004. С. 33-55.
 7. Ледяєв В.Г. Моделі емпіричного дослідження влади: західний досвід // Влада і політична трансформація в сучасній Росії. СПб., 2005.
 8. Ледяєв В.Г. Соціологія влади: дослідження Флойда Хантера // Соціологічний журнал. 2002. № 1. С. 96-114.
 9. Ледяєв В.Г. Хто керує? Дискусії навколо концепції влади Роберта Даля // Соціологічний журнал. 2002. № 3. С. 31-68.
 10. Ноговицын, О. Н. Современные теории власти: текст лекции. Введение. С1-11
  Режим доступу: http://window.edu.ru/resource/958/44958/files/Nogovitsyn.pdf
 11. Осипова Е.В. Власть: отношение или элемент системы // Власть: очерки современной политической философии Запада. – М.: Мысль. – 1989. Гл.1.
 12. Пионткевич Л.Ю. Феномен власти: проблема концептуализации
  Режим доступу: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/308/image/308-41.pdf
 13. Технология власти (философско-политический анализ). – Москва, 1995. Гл.2. Современные концепции власти.
  Режим доступу: http://www.philosophy.ru/iphras/library/techno.html
 14. Халипов В.Ф. Власть. Основы кратологии. – М., 1995 г.
 15. Шварценбергер Дж. Политическая власть. Изучение мирового общества. – Социально-политический журнал. – 1997. №6.

 

Додаткова

 

 1. Ледяєв В.Г., Ледяєва О.М. Багатовимірність політичної влади: концептуальні дискусії //
 2. Міллс Ч.Р. Володарююча еліта. М., 1959.
 3. Перегудов С.П., Лапіна Ю.А., Семененко І.С. Групи інтересів і російська держава. М., 1999.
 4. Психологія і психоаналіз влади. У 2-х тт. Хрестоматія. Самара, 1999.
 5. Bachrach P., Baratz M.S. Power and Poverty: Theory and Practice. New York, London, Toronto: Oxford University Press, 1970.
 6. Barnes B. The Nature of Power. Cambridge: Polity, 1988.
 7. Barry B. Is It Better to Be Powerful or Lucky? // Democracy, Power and Justice. Essays in Political Theory. Oxford: Clarendon Press, 1989. P. 270-302.
 8. Birch A. The Concepts and Theories of Modern Democracy. L., 1999.
 9. Dunleavy P., O’Leary B. Theories of the State: The Politics of Liberal Democracy. L., 1987.
 10. Clark T.N. Community power and decision-making: а trend report and bibliography. Prepared for international sociological association under the auspicies of the International Committee for social science information and documentation // Current Sociology. 1972. Vol. 20. P. 6-132.
 11. Clegg S. Frameworks of Power. London: Sage Publications, 1989.
 12. Community Power: Directions for Future Research /Ed. by R. J. Waste. Beverly Hills: Sage Publications, 1986.
 13. Crenson M. The Un-Politics of Air Pollution: A Study of Non-Decisionmaking in the Cities. Baltimore and London: The John Hopkins Press, 1971.
 14. Dahl R. Who Governs? Democracy and Power in an American City. New Haven: Yale University Press, 1961.
 15. Debnam G. The Analysis of Power: А Realist Approach. London: Macmillan, 1984.
 16. Domhoff G.W. Who Really Rules? New Haven and Community Power Reexamined. New Brunswik (NJ): Transaction Books, 1978.
 17. Domhoff G.W. Who Rules America Now? Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall, 1983.
 18. Dowding K.M. Rational Choice and Political Power. Aldershot: Edward Elgar, 1991.
 19. Dowding K.M. Power. Buckingham: Open University Press, 1996.
 20. Henderson A. H. Social Power: Social Psychological Models and Theories. New York: Praeger Publishers, 1981.
 21. Hollingshead A.B. Elmtown’s Youth, the Impact of Social Classes on Adolescents. New York: John Wiley, 1949.
 22. Hunter F. Community Power Structure: A Study of Decision Makers. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1953.
 23. Gaventa J. Power and Powerlessness: Quiescence and Rebellion in an Appalachian Valley. Urbana: University of Illinois Press, 1980.
 24. Lindblom C.E. Politics and Markets. New York: Basic Books, 1977.
 25. Logan J. and Molotch H. Urban Fortunes: The Political Economy of Place. Berkeley: University of California Press, 1987.
 26. Lukes S. Power: A Radical View. Basingstoke and London: Macmillan, 1974.
 27. Lynd R.S., Lynd H.M. Middletown. New York: Harcourt, Brace, and World, 1929.
 28. Lynd R.S., Lynd H.M. Middletown in Transition. New York: Hacourt, Brace, and World, 1937.
 29. Martin R. The Sociology of Power. London: Routledge and Kegan Paul, 1977.
 30. McFarland A.S. Power and Leadership in Pluralist Systems. Stanford: Stanford University Press, 1969.
 31. Morriss P. Power: А Philosophical Analysis. Manchester: Manchester University Press, 1987.
 32. Marsh D., Stoker G. Theory and Methods in Political Science. L., 1995.
 33. Orum A. Introduction to Political Sociology. The Social Anatomy of the Body Politics. Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall, 1978. P. 160-193.
 34. Political Power: A Reader in Theory and Research /ed. by Roderick Bell, David V. Edwards, and R. Harrison Wagner. New York: The Free Press;
 35. London: Collier-Macmillan, 1969.
 36. Polsby N. Community Power andPolitical Theory. 2nd enlarged edition. New Haven: Yale University Press, 1980.
 37. Power /ed. by Steven Lukes. Oxford: Blackwell, 1986.
 38. Power and Political Theory: Some European Perspectives /ed. by Brian Barry. London: Wiley, 1976.
 39. Power: Critical Concepts /ed. by John Scott. Vols 1-3. London: Routledge, 1994.
 40. Power in Modern Societies /ed. by Marvin E. Olsen and Martin N. Marger. Boulder, San Francisco, Oxford: Westivew Press, 1993.
 41. Presthus R. Man at the Top. New York: Oxford University Press, 1964.
 42. Ricci D.M. Community Power and Democratic Тheory: The Logic of Political Analysis. New York: Random House, 1971.
 43. Russell B. Power: A New Social Analysis. London: Allen and Unwin, 1938.
 44. Scott J. Power. Cambridge: Polity Press, 2001.
 45. Stone C.N. Regime Politics: Governing Atlanta, 1946-1988. Lawrence: University Press of Kansas, 1989.
 46. The Structure of Power /Ed. by M. Aiken and P.E. Mott. New York: Random House, 1970.
 47. Theories of Urban Politics /Ed. by D. Judge, G. Stoker, H. Wolman. London: Sage Publications, 1995.
 48. Waste R.J. Power and Pluralism in American Cities: Researching the Urban Laboratory. New York: Greenwood Press, 1987.
 49. Wrong D. Power: Its forms, bases and uses. NY: Harper and Row Publishers, 1988.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму