Політична влада

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Скочиляс Л. С.ФФІ-21, ФФІ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФФІ-21
ФФІ-22

Опис курсу

Курс “Політична влада” знайомить студентів з основними традиціями у вивченні феномена влади, концептуальними підходами до аналізу та інтерпретації явища, сутністю і специфікою політичної влади, механізмами принципами та процедурами державного управління як практичного вияву політичної влади.
Курс складається з трьох основних частин. У першій частині розглядаються концептуальні проблеми, що мають місце в дискусіях з приводу змісту поняття, дається типологічний аналіз влади і систематизувався спектр підходів до пояснення цього феномена. У другій частині курсу вивчаються основні теорії політичної влади, перш за все їх сучасні версії, структура та сутнісні
характеристики політичної влади. Третя частина присвячена особливостям державного управління як механізму реалізації політичної влади.
Мета курсу: формування теоретичних знань і практичних навичок розуміння та аналізу політичної та державної влади іуправління.
Предмет: теоретичні і прикладні основи сутності та реалізаціїполітичної влади.
Цілі курсу:
– Розкрити сутність явища влади і еволюцію поглядів на його інтерпретацію
– Визначити і проаналізувати основні концептуальні підходи дорозуміння явища влади.
– З’ясувати сутність, особливості , форми і механізми політичнолї влади.
– Розглянути теоретичні перспективи і напрями у вивченні політичної влади, зокрема такі, як елітизм, плюралізм, корпоративізм та ін.
– Визначити специфіку і особливості окремих форм політичної влади в українському суспільстві.
– Окреслити сутність і принципи державного управління як форми реалізації політичної влади.

Рекомендована література

Основна:
1. Теорія влади. Структурно-логічні схеми і таблиці: Навч. посібник / О. В. Талдикін. Дніпро. Дніпропр. держ. універ. внутр. справ, 2020. 164 с.
2. Кухта Б.Л. Політична влада та її рішення / Б. Кухта. – Л.: ЦПД, 2006.
3. Становлення владних структур в Україні (1991-1996) / Редкол.: О. Гарань, В. Кулик, О. Майборода. – К.: Центр політичного аналізугазети “День”. – 1997

Додаткова:
1. Political Power: A Reader in Theory and Research /ed. by Roderick Bell,David V. Edwards, and R. Harrison Wagner. New York: The Free Press;
2. London: Collier-Macmillan, 1969.
3. Polsby N. Community Power andPolitical Theory. 2nd enlarged edition.New Haven: Yale University Press, 1980.
4. Power /ed. by Steven Lukes. Oxford: Blackwell, 1986.
5. Power and Political Theory: Some European Perspectives /ed. by BrianBarry. London: Wiley, 1976.
6. Power: Critical Concepts /ed. by John Scott. Vols 1-3. London:Routledge, 1994.
7. Power in Modern Societies /ed. by Marvin E. Olsen and Martin N.Marger. Boulder, San Francisco, Oxford: Westivew Press, 1993.
8. Russell B. Power: A New Social Analysis. London: Allen and Unwin,1938.
9. Parsons T. On the Concept of Political Power. // Proceedings of theAmerican Philosophical Society. 1963. № 107. P. 248.
10. Lasswell H. D., Kaplan A. Power and Society. New Haven, 1950. P. 75.
11. Dahl R. A. Power. // International Encyclopedia of the Social Sciences. –NY, 1968. Vol. 12. P. 407.
12. French J. R., Raven B. The Bases of Social Power. // Cartwright D., Zander A. Group Dynamics: Research and Theory. – L., 1960. P. 609.
18. Blau P. Exchange and Power in Social Life. – NY, 1964. P. 117.
19. Mulder M. Power and Satisfaction in Task Oriented Groups. // Acta Psychologica. 1959. Vol. 16. P. 192; Mulder M., Van Dijk R., Soutendijks S., Stelwagen T., Verhagen J. Non-instrumental liking tendences toward powerfulgroupmembers. // Acta Psychologica. 1964. Vol. 22. P. 370.
20. Rogers M. The Bases of Power. // American Journal of Sociology. – NY,1976. Vol. 79. № 6. P. 1425.
21. Etzioni A. A Comparative Analysis of Complex Organizations. – NY,1961.
22. Gerth H., Mills C. W. Characters and Social Structure. – NY, 1959. P. 193.
23. Wrong D. H. Some Problems in Defining Social Power. // AmericanJournal of Sociology. – NY, 1968. Vol. 73. № 6. P. 681.

Матеріали

Методичні рекомендації до курсу “Політична влада”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 23-24 н.р.

Завантажити силабус