Звітна конференція. Підсекція філософії.

08.02.2023 | 13:10

6, 7 лютого 2023 р. на платформі Teams відбулися засідання підсекції філософії в межах звітної конференції філософського факультету. Дякуємо доповідачам за актуальні виступи та цікаві дискусії.

ПІДСЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ

Керівник підсекції – проф. Карась А.Ф.

Секретар підсекції – доц. Сарабун О.Б.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв

 1. Про підсумки наукової роботи кафедри філософії у 2022 році та завдання на 2023 рік. Проф. Карась А.Ф.
 2. Переосмилення філософії під впливом сучасних екзистенційних викликів і загроз. Проф. Карась А.Ф.
 3. Ідея зрідненої праці в умовах віртуалізації. Проф. Рижак Л.В.
 4. Війна як каталізатор конституювання еліти в українському соціумі. Проф. Скринник З.Е.
 5. Людське буття з позицій інтегральної філософії Кена Вілбера. Проф. Братасюк М.Г.
 6. Філософська культура Галичини у сучасних видавничих проектах. Доц. Лосик О.М.
 7. Філософія і популізм у сучасному українському світі. Доц. Джунь В.В.
 8. Українська культура як речниця антиколоніального дискурсу в процесі деконструкції імперських міфів. Доц. Сарабун О.Б.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 14 год 00 хв

 1. Місто у філософії П. Куліша. Доц. Поляруш Б.Ю.
 2. Чи можливе щастя під час війни?  Доц. Лущ-Пурій У.І.
 3. Соціальна онтологія: питання формування категоріального апарату. Проф. Сафонік Л.М.
 4. Постнекласичні епістемології у соціогуманітарному пізнанні. Доц. Добропас І.О.
 5. Наративна ідентичність” П. Рікера як спосіб саморозуміння. Доц. Пухта І.С.
 6. О.Теліга і Д.Донцов: діалог. Доц. Откович К.В.
 7. Цифрове суспільство та освітні виклики. Асист. Янкович Т.Я.