Звітна конференція кафедри теорії та історії культури

08.02.2022 | 21:17

07.02.2022 відбулася звітна конференція за 2021 рік кафедри теорії та історії культури.

Відкрила конференцію та модерувала її завідувач кафедри проф. Альчук М.П., розкрила наукові дослідження викладачів кафедри.
Виступила прф. Кашуба М.В. з темою “Григорій Сковорода в контексті культури просвітництва”, висвітлила головні віхи життя Григорія Савича, його роль як просвітника в українській культурі.
Заслухали доповідь Доц. Колесника І.М. на тему “Діалог між буддизмом і наукою на прикладі Інституту розуму і життя (Mind and Life Institute).” Під час доповіді було розкрито особливості функціонування і основні вектори наукових досліджень у згаданому інституті; згадано зв’язки між різними галузями гуманітарного і природничого знання у контексті студій контемплятивних методик.
 Прослухали тези Доц. Пасічника І. Я. на тему “Маєрова інтерпретація естетики”. Переглянули презентацію Доц. Дарморіз О.В. на тему “Героїчний вимір соціального міфу” . Доповіла аспірантка Павлишин А.Д. з тезами на тему “Тарас Закидальський про «філософію гри» у творчості Григорія Сковороди”. Висвітила різницю між поняттями «праця» та «робота», закцентувала увагу на важливості слідувати своєму природному покликанні у житті.
Відбулося цікаве обговорення напрямів наукового дослідження та звернено увагу на вшанування  300-річчя з дня народження Г.С.Сковороди (народився 03.12.1722р).