Звітна конференція кафедри філософії

07.02.2024 | 22:55

6 і 7 лютого 2024 р. відбулися засідання в межах звітної наукової конференції кафедри філософії.

Дякуємо всім доповідачам та учасникам за продуктивну роботу!

ПІДСЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ

Керівник підсекції – проф. Карась А.Ф.

Секретар підсекції – доц. Сарабун О.Б.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв

 1. Про підсумки наукової роботи кафедри філософії у 2023 році та завдання на 2024 рік. Проф. Карась А.Ф.
 2. Суперечності ґлобалізації й умови справедливості. Проф. Карась А.Ф.
 3. Трансформація вищої освіти  в контексті цілей сталого розвитку. Доц. Рижак Л.В.
 4. Методологічні проблеми у постнекласичній науці. Проф. Скринник З.Е.
 5. “Неоорвелізм” (Оксана Забужко) як загроза сучасному світу. Проф. Братасюк М.Г.
 6. Концепція “винайденої традиції” Еріка Гобсбаума й українське національне відродження ХІХ ст. Доц. Лосик О.М.
 7. Лівацтво як “тренд”у сучасному українському просторі. Доц. Джунь В.В.
 8. Українська національна ідентичність як дзеркало західної моделі тожсамості. Доц. Сарабун О.Б.
 9. Рецепція міста у творчості Лесі Українки. Доц. Поляруш Б.Ю.
 10. Категоріальне розрізнення понять: “є”, існування, буття. Проф. Сафонік Л.М.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 14 год 00 хв

 1. Міт і творення національної ідентичності. Доц. Добропас І.О.
 2. Мислення в епоху сучасних викликів. Доц. Пухта І.С.
 3. Праця Реноса Пападопулоса ” У чужому домі”: осмислення вимушеного переміщення. Доц. Откович К.В.
 4. Штучний інтелект і (не)традиційні моделі навчання та викладання. Асист. Янкович Т.Я.
 5. Національна свідомість – важливий компонент життєвості національної ідеї у творчості Івана Франка. Доц. Наконечний А.Р.
 6. Квазіосвіта як засіб диктатури. Асист. Дубняк З.О.
 7. Концепція нігілізму та шлях його подолання у філософії Емануеле Северино. Асп. Филик Н.
 8. Ерозія соціальних інституцій: благородні цілі й бюрократичні якорі. Асп. Гривна Т.
 9. Особливості владних відносин у контексті інформаційного суспільства. Асп. Данилів А.