Звітна конференція кафедри філософії

19.02.2019 | 13:51

7 та 18 лютого 2019 року на кафедрі філософії відбулася щорічна Звітна наукова конференція. Дякуємо доповідачам за надзвичайно актуальні та цікаві доповіді!

 1. Детермінізм і свобода волі в аспекті нейродосліджень.Проф. Карась А.Ф.
 2. Чи є унікальним Земний розум? Проф. Лисий Василь.
 3. Толерантність і істина у світоглядному осмислення сьогодення.Доц. Джунь В.В.
 4. Ідентифікаційна функція освіти: історія й сучасність. Доц. Рижак Л.В.
 5. Філософія штучного інтелекту: основні проблеми. Доц. Добропас І.О.
 6. Компаративний аналіз розуміння істини у класичній та некласичній метафізиці. Доц. Сафонік Л.М.
 7. Конструювання цінностей засобами мови у дискурсах Facebook. Асист. Лучак-Фокшей А.-М.М.
 8. Від Homo Sapiens до Homo Deus: нові виклики людяності ХХІ століття. Асист. Пухта І.С.
 9. Впровадження в поняття ‘поклику’ у феноменології Жана-Луї Кретьєна. Аспір. Гнатів Андрій
 10. Вчення Р.Генона про метафізику. Проф. Братасюк М.Г.
 11. Із спостережень над філософською проблематикою вибраних праць Володимира Барвінського. Доц. Лосик О.М.
 12. Інформаційний простір сучасного міста.  Доц. Поляруш Б.Ю.
 13. Навколо філософії: європейський досвід онлайн-курсів. Асист. Янкович Т.Я.
 14. Архітектоніка взаємодії справедливості та відповідальності: ліберальна модель Дж. Роулза. Асист. Сарабун О.Б.
 15. Філософія самотності Ларса Свендсена. Асист. Откович К.В.
 16. Проблема свободи у творчості М.Драгоманова та І.Франка: порівняльний аналіз. Доц. Наконечний А.Р.
 17. Трансдисциплінарний підхід до розуміння історичних типів світогляду. Асист. Боднар В.М.
 18. Репрезентація феномену секуляризації у ХХІ ст. Асп. Дзюбак Роман.