11-12 листопада запрошуємо на конференцію «Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-психологічної трансформації українського суспільства»

08.10.2016 | 22:37

Напрями роботи конференції:

  1. Актуальні проблеми загальної психології та  історії психології.
  2. Багатовимірність особистості: проблеми, методологія дослідження особи та соціуму.
  3. Актуальні проблеми психології управління  та праці.
  4. Актуальні проблеми медичної та клінічної психології.
  5. Психологічні проблеми процесу неперервного розвитку та навчання особистості упродовж її життя.

 

Мета науково-практичної конференції:

Залучення вчених, викладачів, аспірантів, здобувачів, студентів до наукової дискусії, стимулювання і підтримка наукової діяльності в Україні.

До участі у конференції запрошуються:науковці, докторанти, аспіранти та здобувачі, викладачі ВНЗ, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, студенти.

За матеріалами конференції планується видання наукового збірника та збірника тез конференції.

Робоча мова конференції – українська.

Реєстрація учасників конференції 11 листопада з 9 до 10 год.

Email: konferencia.lviv@ukr.net

Адреса оргкомітету:кафедра психології Львівський національний університет імені Івана Франка. м. Львів, вул. Дорошенка, 41

Контактні телефони: тел. (032) 239-47-85 – кафедра психології

098 9533059– Грабовська Софія Леонідівна(голова оргкомітету).

050 4300401– Квас Олена Валеріївна (співголова оргкомітету).

067 769 83 50 – Перун Марія Богданівна (відповідальний секретар).