Запрошуємо до участі у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства”,  присвяченій 30-річчю філософського факультету

15.02.2022 | 10:18
Запрошуємо Вас до участі
у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції
“Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства”,
присвяченій 30-річчю філософського факультету
з професійною програмою стажування 60 годин (2 кредити ECTS)
0,5 КРЕДИТА ECTS: УЧАСТЬ у VІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
1,5 КРЕДИТА ECTS: ПІДГОТОВКА НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ ТА НАУКОВОЇ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМАТИКОЮ КОНФЕРЕНЦІЇ,
яка відбудеться 20 квітня 2022 року.
Термін подачі тез до 1 квітня.