Запрошуємо до публікацій у збірнику “Вісник Львівського університету. Серія філософські науки”

23.08.2022 | 22:04

Запрошуємо до публікацій у збірнику наукових праць “Вісник Львівського університету. Серія філософські науки”. Набір статей до 30 вересня 2022 року. З детальною інформацією можна ознайомитись тут.

На підставі Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4) журнал «Вісник Львівського університету. Серія філософські науки» внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальності 033. Філософія.