Запрошуємо Вас до публікації!

28.04.2022 | 23:04

Шановні колеги!

Оголошується набір статей до збірника наукових
праць «Вісник Львівського університету.
Серія філософські науки»
No 29 (2022)

У збірнику можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук.
На підставі Наказу МОН України від 02.07.2020 №
886 (додаток 4) журнал «Вісник Львівського університету. Серія філософські
науки» внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б)
зі спеціальності 033. Філософія.

Детальніша інформація