Відкрита лекція асистента кафедри теорії та історії політичної науки Г. Іленьків

11.05.2021 | 18:17

У п’ятницю 14 травня 2021 року відбудеться відкрита лекція з дисципліни “Філософія політики” асистента кафедри теорії та історії політичної науки Г. Іленьків. Лекція буде проводитися на платформі Microsoft Teams за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQ2OGZhNDQtN2JiNC00MzkxLWFkNjgtZjIxZGRhNDViYWVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22489579cd-a765-442d-a0fb-ed6777a6ae1d%22%7d

Початок лекції о 8:30. Запрошуються всі бажаючі!