Відкрита лекція асистента кафедри політології Панаріна А.С.

30.04.2021 | 12:37

В середу 5 травня 2021 р. відбудеться відкрита лекція з дисципліни “PR-жанри та PR-технології” асистента кафедри політології Панаріна А.С. Лекція проводитиметься на платформі Microsoft Teams за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM1Y2RlNzItMTFkNy00Y2NlLThkODUtMjZlY2IwMWE3OTYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%226ebe07d3-4915-47d3-a6dc-110905637a65%22%7d

Початок лекції 13:30. Запрошуються всі бажаючі!