Відбувся теоретико-методологічний семінар

15.04.2021 | 21:17

Відбувся теоретико-методологічний семінар кафедри філософії і кафедри історії філософії, на якому було заслухано доповідь доктора філософських наук, професора кафедри історії філософії Синиці Андрія Степановича на тему «Освітньо-професійна програма «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти». Доповідач як гарант цієї програми від імені групи забезпечення у складі декана філософського факультету доцента Людмили Віталіївни Рижак, д-ра філософських наук, професора Анатолія Феодосійовича Карася, кандидата філософських наук, доцента Орести Миколаївни Лосик представив її основні положення, звернув увагу на переваги цієї програми, які можуть бути визначальними для вибору спеціальності «Філософія» абітурієнтами при вступі в магістратуру, а роботодавцями при прийомі на роботу дипломованих фахівців після, що навчатимуться за пропонованою освітньо-професійною програмою. Після презентації програми відбулося її обговорення з представниками обох кафедр, а також потенційними стейкхолдерами. Сторони наголосили на важливості тих змін, які зроблені в програмі в контексті процесів інтернаціоналізації освіти в Україні, а також на необхідності впровадження курсів, що утверджують україноцентричність світогляду майбутніх фахівців у царині філософії. Побажання і рекомендації усіх учасників конструктивного діалогу були враховані у змісті освітньо-професійної програми, за що висловлюємо їм особливу вдячність.