Відбувся захист кандидатської роботи Поліщука Р.М.

21.02.2017 | 21:23

16 лютого 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради з філософських наук у Львівському національному університеті ім. І. Франка відбувся публічний захист кандидатської дисертації Поліщука Ростислава Миколайовича на тему «Культурна ідентичність як субстанційний чинник формування світогляду українського народу в епоху глобалізації» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії (науковий керівник проф. Альчук Марія Павлівна).

Ростислав Поліщук навчався на філософському факультеті за спеціальністю «Культурологія», отримав кваліфікацію магістра культурології. Згодом працював у лабораторії етики та естетики в ЛНУ ім. І. Франка. З 2013 по 2016 р. перебував в аспірантурі при кафедрі теорії та історії культури, вчасно представив дисертаційну роботу до захисту.

 

Ростислав Миколайович опублікував тринадцять наукових праць, з них сім у фахових видання України та закордонних наукових збірниках. Результати дисертаційного дослідження пройшли апробацію на шести міжнародних наукових конференціях.

Сердечно вітаємо колегу та бажаємо успіхів і нових здобутків!