Відбувся захист кандидатської дисертації Ковальчук Ю.В.

28.04.2017 | 18:37

12 квітня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради з філософських наук у Львівському національному університеті ім. І. Франка відбувся публічний захист кандидатської дисертації Ковальчук Юлії Василівни на тему «Феномен любові у європейській філософії ХІХ-ХХ століття: онтологічно-екзистенційний вимір» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії (науковий керівник доц. Дахній Андрій Йосипович).

Юлія Ковальчук з 2008 по 2012 рр. навчалася на філософському факультеті ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «Філософія», згодом навчалася у магістратурі і отримала кваліфікацію магістра філософії. З 2013 по 2016 рр. перебувала в аспірантурі при кафедрі історії філософії, вчасно представила дисертаційну роботу до захисту.

Юлія Василівна опублікувала чотирнадцять наукових праць, з них вісім у фахових видання України та закордонних наукових збірниках. Результати дисертаційного дослідження пройшли апробацію на семи міжнародних наукових конференціях.

Сердечно вітаємо Юлію Ковальчук та бажаємо успіхів і нових здобутків!