Відбувся захист докторської дисертації Сафонік Лідії Миколаївни

14.04.2017 | 13:44

11 квітня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради з філософських наук у Львівському національному університеті ім. І. Франка відбувся захист докторської дисертації Сафонік Лідії Миколаївни на тему «Концептуалізація сенсу життя у некласичних філософських підходах: соціально-антропологічний контекст» на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (науковий консультант проф. Карась А. Ф.).

Лідія Миколаївна Сафонік випускниця філософського Київського державного університету ім. Т. Шевченка. З 1989-1992 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі філософії Львівського національного університету, 1996 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Еклектика як спосіб пізнання» на присвоєння вченого ступеня кандидата філософських наук. З 1993 р. асистент, а з 1999 р. доцент кафедри філософії Львівського національного університету. З 2014-2017 рр. докторант при кафедрі філософії ЛНУ ім. І. Франка.

Лідія Миколаївна опублікувала 25 наукових праць у фахових виданнях України та закордонних наукових збірниках. Результати дисертаційного дослідження пройшли апробацію на міжнародних наукових конференціях, семінарах, втілені в 20 опублікованих тезах доповідей.

Під час захисту докторської дисертації всі присутні мали чудову нагоду зануритися в атмосферу жвавої і плідної дискусії, поділитися своїми міркуваннями. Справили враження блискучі виступи наукового консультанта проф. Карася Анатолія Феодосійовича, офіційних опонентів проф. Скринник Зої Едуардівни (Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»), проф. Бойченка Михайла Івановича (Київський національний університет ім. Т. Шевченка), проф. Шевчука Дмитра Михайловича (Національний університет «Острозька академія»).

 

Сердечно вітаємо Лідію Миколаївну та бажаємо успіхів, наукового зростання, натхнення до творчої праці, талановитих учнів і послідовників!