Відбувся захист дисертації асистента кафедри теорії та історії політичної науки Ковальчука М.В.

27.10.2023 | 10:54
24 жовтня наш колега, асистент кафедри теорії та історії політичної науки, Михайло Васильович Ковальчук, на разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 35.051.116 захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 052 «Політологія».
Науковий керівник – доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка Шипунов Геннадій Володимирович.
Голова спеціалізованої ради – доктор політичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Вдовичин Ігор Ярославович. Офіційними опонентами були запрошені доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук Навчально-наукового інституту права і політології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Бабкіна Ольга Володимирівна та кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська Політехніка» Кукарцев Олег Вікторович. Офіційними рецензентами виступили доценти кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету Львівського національного університету, кандидати політичних наук Угрин Леся Ярославівна та Гарбадин Андрій Стефанович.
Тема дисертаційної роботи Михайла Васильовича Ковальчука – «Принципи формування предмета політології в її історії», присвячена концептуалізації предмета політичної науки в його історичному розвитку, є актуальною та недостатньо дослідженою. Результати дослідження мають вагоме теоретичне і практичне значення, яке полягає в уточненні та вдосконаленні понятійно-категоріального апарату політичної науки, конструюванні політологічного дискурсу, визначенні та обґрунтуванні авторського підходу до формування предмета політології.
Голова та члени ради відзначили високий науковий рівень дисертаційної роботи та професійно-наукову зрілість дисертанта, одностайно проголосували за присудження Михайлу Васильовичу Ковальчуку ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 052 «Політологія».