Відбувся захист Добжиньского Адама

25.10.2018 | 19:41

22 жовтня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради з філософських наук відбувся захист дисертаційної роботи Добжиньского Адама Анджея «Атрибутика зла в історико-філософській та релігійно-філософській європейській традиції: онтологічний аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії (науковий керівник доц. Дахній Андрій Йосипович).
Адам Анджей з 1994 р. по 2000 р. навчався на філософському факультеті Католицького університету в Любліні на спеціальності філософія/методологія філософії. Завершив навчання, отримавши кваліфікацію магістра філософії. 2014-2018 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі історії філософії ЛНУ ім. І. Франка.
Вітаємо Адама Добжиньского з блискучим захистом! І приєднуємося до численних побажань шановних професорів видати україномовну монографію за матеріалами дисертації! Це справа більше, ніж посильна, адже перший варіант дисертації становив 600 сторінок!