Відбувся успішний захист дисертації Ірини Парамбуль

25.09.2019 | 21:10

25 вересня на засіданні спеціалізованої вченої ради філософського факультету відбувся захист кандидатської дисертації Парамбуль Ірини на тему “Екзистенціалізм у творчості В. Підмогильного: історико-філософський підхід” на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Ірина Парамбуль навчалася на філософському факультеті ЛНУ на спеціальності “культурологія”, здобула кваліфікацію магістра культурології. Успішно завершила аспірантуру по кафедрі теорії та історії культури і під керівництвом проф. Альчук М.П. підготувала до захисту дисертаційне дослідження.

Ірина Парамбуль опублікувала п’ять статей у фахових і наукометричних виданнях, взяла участь у багатьох міжнародних та всеукраїнських конференціях, опрацювала архівні документи і матеріали.

Опоненти дисертації І. Парамбуль – д.ф.н., старший науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.Сковороди Йосипенко О.М. та к.ф.н., доцент кафедри філософії “Львівської політехніки” Гутовська О.В. (Оксана Онищук) – дали позитивну оцінку представленої наукової роботи.

Вітаємо нашу колишню студентку, магістрантку і аспірантку кафедри з успішним захистом і бажаємо нових наукових здобутків і успіхів у всіх життєвих царинах!