28 вересня відбувся теоретичний міжкафедральний семінар

02.10.2021 | 20:18

28 вересня в режимі онлайн відбувся теоретичний міжкафедральний семінар, присвячений розгляду і обговоренню дисертаційного дослідження на здобуття ступеня доктора філософії (за спеціальністю 033 Філософія), поданого аспірантом кафедри історії філософії М. В. Сиваком. Тема дисертації: «Вчення митрополита Сурозького Антонія про людину в контексті християнської думки ХХ сторіччя».

До заходу були долучені викладачі кафедр філософії та історії філософії, а також доцент кафедри теорії та історії культури М. Г. Кохановська. Засідання вів завідувач кафедри філософії, доктор філософських наук, професор А. Ф. Карась. Головуючий надав слово здобувачеві. Після 15-хвилинного виступу М.В. Сивака, де той вказав на актуальність і новизну свого дослідження, виклав його основні положення та сформулював висновки, викладачі кафедр задали йому низку запитань, на які дисертант дав вичерпні відповіді. Потім виступив науковий керівник – завідувач кафедри історії філософії, доктор філософських наук А. Й. Дахній. Він схвально висловився про роботу, надав позитивний відгук і рекомендував її до захисту на одноразовій раді. Згодом виступили наукові рецензенти – професор кафедри історії філософії, доктор філософських наук А. С. Синиця та доцент кафедри теорії та історії культури, кандидат філософських наук М. Г. Кохановська. Загалом відгуки містили високу оцінку теоретико-методологічного рівня дисертації.  Попри окремі зауваження, рецензенти теж висловилися за рекомендацію поданого дослідження до захисту. Після цього відбулося доволі докладне обговорення, до якого долучилися професор Карась А.Ф., доценти Джунь В.В., Поляруш Б.Ю., кандидат філософських наук Ковальчук Ю.В. та інші. Після обговорення головуючий поставив питання про рекомендацію дисертації М.В. Сивака до захисту. Присутні підтримали пропозицію одностайно.