Відбулося засідання науково-теоретичного семінару кафедри теорії та історії культури

29.11.2021 | 13:28

26 листопада 2021 р. відбувся науково-теоретичний семінар кафедри. Виступив аспірант 4 року навчання Ліпша Ростислав, який у своєму виступі представив напрацювання щоди дисертаційного дослідження на тему Релігійно-міфологічні засади формування картини світу в тоталітарному суспільстві”.

Зокрема, було обговорено напрацьовану методологію дослідження, яка ґрунтується на поєднанні структуралістського та постструктуралістського підходів до розуміння деконструкції, а також феноменології. Основою методології є концепції Дериди та Лакана. Саме дослідження було представлене як деконструкція картини світу людини в тоталітарному суспільстві через співвідношення між тілом та «Я» (Уявного та Реального); символічного як системи безкінечних відсилок до інших відсилок, за законами метафори та риторики, що втілюється через несвідомі установки, які структуровані як мова. Важливим також є розкриття розуміння ідеології людиною в тоталітарному суспільстві, яку розглядає як «скалічену релігію», що претендувала на роль універсального “реального”, відтак розпочала підкорення символічного для побудови нової картини світу (мистецтво, музика, культура, релігія, міф, література, поезія, кінематограф і т.д. на службі в ідеології). Також є необхідною деконструкція архетипічних міфів, закладених в тоталітарну ідеологію, зокрема, героїчного міфу. Осмислення результатів проведеної деконструкції представлено також через нове прочитання художньої літератури того часу, яка є втіленням відчайдушного болю втраченого покоління (Еріх Марія Ремарк, Ернест Хемінгвей, Луі-Ферндинанд Селин, Ганс Фаллада, Річард Олдінгтон, Томас Еліот, Томас Манн, Томас Вулф, Езра Паунд, Джон дос Пассос, Генріх Бель та інші).

Також виступила Анна Романюк, яка  досліджує  епоху Київської Русі.  Висвітлюється  роль та образ Княгині Ольги і доньок Ярослава Мудрого. Значну роль в дослідженні займала княгиня Ольга  у  встановлені християнства, а також її образ у різних видах мистецтва, зокрема в живописі. Також значна увага приділяється Анні Ярославні. Досліджується її вплив на українську та французьку культури.