Увага! До 15 листопада 2020 р. триває збір наукових статей до піврічника “Studium Europy Srodkowej i Wschodniej”

13.10.2020 | 12:35

До уваги викладачів, аспірантів, докторантів, студентів й інших зацікавлених осіб!

За участі кафедри політології готується черговий піврічник “Studium Europy Srodkowej i Wschodniej” (м. Кутно, Республіка Польща), який індексується в наукометричній базі “IndexCopernicus”. Також інформуємо, що журнал почав процедуру верифікації для подальшої індексації в наукометричній базі “Scopus”.

Триває збір наукових статей. Термін подання текстів статей – 15 листопада 2020 р.

Рукописи статей подавати проф. Литвину Віталію Сергійовичу за електронною адресою: lytvyn.vitaliy@gmail.com

Вимоги до текстів статей у піврічнику:

 1. Тексти мають бути підготовлені польською або англійською мовами, а назви статей польською, англійською та українською мовами;
 2. Анотація (”Streszczenie” – польською, „ Summary” – англійською) не повинна мати більше 100 слів і має розкривати мету, завдання та результати дослідження;
 3. „Ключові слова” („Słowakluczowe” – польською, „Keywords” – англійською) мають включати основні категорії, що використовуються в дослідженні (від 3 до 8 ключових слів);
 4. Інформація про автора має включати в себе: прізвище та ім’я, вчене звання та науковий ступінь, навчальний заклад і посаду, e-mail;
 5. Тексти повинні бути підготовлені в програмі WORD (не раніше версії 2003), кегля 12 TimesNewRoman, 1,5 інтервалом;
 6. Подані до редакції матеріали не повинні перевищувати 22 сторінки і не повинні бути меншими 14 сторінок (згідно з встановленими вимогами);
 7. Тексти статей можуть розділятися на рубрики/підрубрики із відповідними заголовками;
 8. Кожна таблиця/малюнок повинні мати свій номер, назву і джерело інформації. Номер і назва повинні знаходитися над таблицею/малюнком, а джерело – під таблицею/малюнком;
 9. Посилання потрібно подавати у підстрочнику згідно з наступними зразками та правилами:
 • монографія, посібник, підручник (загалом книга): A. Elliott, Współczesna teoria społeczna, Warszawa 2011, s. 4.
 • стаття в журналі: T. Kowalski, Witkacydzisiaj, „PrzeglądPolonisty” 2007, nr 4, s. 7.
 • колективна праця: Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2008, s. 22.
 • стаття з колективної праці: J. Witkowski, Polskiewybory, [w:] Wyboryparlamentarne w Polsceporoku 1989, red. S. Kobus, Warszawa 2007, s. 54.

Також інформуємо, що згідно з формальними вимогами, які ставлять до видань, які планують індексуватись у наукометричній базі “Scopus”,  журнал і його редактори прийматимуть рукописи статей, які винятково стосуються проблематики суспільно-політичних процесів, систем та інститутів у країнах Центрально-Східної Європи. Ці рукописи статей можуть бути виконані в рамках політичної науки, юриспруденції, соціології, економіки тощо, але своєю вибіркою повинні мати регіон Центрально-Східної (Центральної та Східної) Європи у її широкому розумінні та сусідні щодо регіону країни.

Бажаємо успіхів та чекаємо Ваших матеріалів!