Сертифікація освітньої програми з Філософії (для магістрів)

08.01.2022 | 20:38

Освітньо-професійна програма з Філософії другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 – Філософія галузі знань 03 – Гуманітарні науки на підставі рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти отримала акредитацію 17 грудня 2021 року.

Термін дії сертифіката про акредитацію (№ 2552) – до 1 липня 2027 року.

Освітньо-професійна програма розроблена групою забезпечення у складі: професора кафедри історії філософії, проф. Андрія Синиці (гаранта освітньої програми), а також декана філософського факультету, доц. Людмили Рижак, завідувача кафедри філософії, проф. Анатолія Карася, доцента кафедри філософії, доц. Орести Лосик.

Наявність відповідного сертифіката засвідчує, що ця програма – її мета, структура, навчальні курси (зокрема англомовні), науково-педагогічний колектив, прозорість системи оцінювання, освітнє середовище та матеріальні ресурси, перспективи подальшого розвитку – відповідає вимогам українського законодавства й дає змогу підготувати магістрів у галузі філософії.

Академічна спільнота вітає філософський факультет з успішною акредитацією й водночас запрошує українських і іноземних студентів для здобуття рівня магістра філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка.