Результати І туру Конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 053 – «Психологія»

08.02.2024 | 21:56

Результати І туру Конкурсу

студентських наукових робіт зі спеціальності 053 – «Психологія»,

який відбувся 02.02.2024 р.

Конкурсна комісія у складі: : професор Грабовська С.Л. (голова); доценти:
Волошок О.В., Штепа О.С.; асистент Крупнік О.; заступник голови НТ
філософського факультету Балда Т.-О.
відзначила таких учасників:
І місце: Олена Черткова (ФФПм-11с). Тема науково-дослідної роботи
«ОСОБЛИВОСТІ ПРАЙМІНГ-ЕФЕКТУ В ОСІБ З РІЗНИМ РІВНЕМ
СУГЕСТИВНОСТІ» (науковий керівник канд. психол. наук, доц. Галецька І. І.)
ІІ місце: Юлія Козловська (ФФПм-11с). Тема науково-дослідної роботи
«ДИНАМІКА ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТІВ-
ПСИХОЛОГІВ» (науковий керівник канд. психол. наук, проф. Партико Т. Б.)
ІІІ місце:
Юрій Гончарик (ФФП-41с). Тема науково-дослідної роботи
«ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ В ОСІБ З РІЗНИМ РІВНЕМ ФІЗИЧНОЇ
АКТИВНОСТІ (КІЛЬКІСТЮ КРОКІВ ЗА ДЕНЬ)» (науковий керівник канд.
психол. наук, доц. Левус Н. І.)
Вікторія Гембусь (ФФП-21с). Тема науково-дослідної роботи
«ОСОБЛИВОСТІ ТРИВОЖНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПЕРІОД
ПОВНОМАШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ»
(науковий керівник канд. психол. наук, доц. Волошок О. В.).

Рапорт конкурс психологія