Публікація колективної монографії “Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні”

23.06.2017 | 08:22

Вийшла друком колективна монографія «Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні», підготовлена колективом кафедри теорії та історії культури. У монографічному дослідженні  проаналізовано суспільні й культурні процеси, які відбуваються у глобальному масштабі та специфічно виявляються в українських реаліях. Здійснено системний аналіз соціально значущих культурних трансформацій в сфері морально-етичній, релігійній, художній. Зосереджено увагу на виявленні тих чинників та механізмів, які забезпечують зв’язки між соціальними та культурними змінами.

Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні висвітлено в контексті розвитку як історично-традиційних структур, так і їх постмодерних трансформацій. Розширення спектру основних аспектів філософсько-культурологічного аналізу поглиблює розуміння глобальних проблем сучасності та специфіки їх екстраполяції в український соціокультурний простір.

Аналізуючи закономірності та специфіку трансформації соціокультурної дійсності України, дослідники висвітлюють нові ідеї та ідеали, які виконують роль атракторів, що здатні перетворюватися на зародки нових форм культурного буття. Творчий потенціал, закладений в культурі, дозволяє експериментувати, шукати нові шляхи розвитку, і в той же час її ціннісний зміст відіграє роль «страховки», не допускаючи розпаду соціокультурної дійсності та утримуючи її в межах трансформацій.

Вихідні дані монографії:

Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні : Колективна монографія / за загальною редакцією доктора філософських наук, професора В.П. Мельника / А. Карась, М.Кашуба, М. Альчук та ін.. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 308 с.