Попередній захист аспірантки Уляни Севастьянів

03.12.2016 | 22:24

Під час засідання кафедри 1 грудня відбувся попередній публічний захист дисертації аспірантки Уляни Севастьянів. Вона представила наукове дослідження на тему: «Віртуальна реальність як чинник змін світоглядно-релігійних уявлень сучасної людини». Під час виступу аспірант окреслила основні завдання над якими працювала упродовж останніх трьох років та які знайшли відображення у науковій новизні дисертаційного дослідження. Загалом, робота отримала позитивну оцінку наукового керівника доц. Валерія Івановича Стеценка, рецензентів – доц. Оксани Володимирівни Дарморіз та доц. Наталі Мирославівни Король, а також викладачів кафедри – доц. Тетяни Миколаївни Ярошенко та асист. Марії Григорівни Кохановської. Рішенням кафедри було рекомендувати Уляну Севастьянів до захисту дисертації для здобуття наукового ступеня кандидата наук.

15349564_1287541641269377_6303157417672159753_n 15284151_1287541554602719_4611056497071504069_n 15219619_1287541754602699_5452890447622087783_n