Підсумки І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Педагогічна та вікова психологія», що відбувся на кафедрі психології 21.01.2022 року на платформі Zoom 

24.01.2022 | 09:48

До участі подано дві роботи.

Конкурсна комісія у складі завідувача кафедри проф. Грабовська С. Л. (голова),

доцентів: Вовк А. О., Волошок О. В., Гребінь Н. В., Штепа О. С., студентки 4 курсу Павлюк В. (представник СНПТ психологів) оцінила роботи за такими критеріями: актуальність теми дослідження, авторського погляду на проблему, практична значущість результатів дослідження, науковий рівень дослідної роботи.

1 міце:

Кучебо Олена Сергіївна, студентка групи ФФП-31с

Тема роботи «Особистісні особливості сприймання творів мистецтва»

Науковий керівник : кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Левус Надія Ігорівна

2 місце:

Ткачук Еліана Володимирівна, студентка групи ФФП-32с

Тема роботи «Схильність осіб з різними акцентуаціями характеру до певного стилю поведінки у конфлікті»

Науковий керівник : кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Левус Надія Ігорівна