Оголошення! До 10 травня триває збір наукових статей до піврічника “Studium Europy Środkowej i Wschodniej”

01.04.2016 | 11:25

Піврічник видається за сприяння Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie (Республіка Польща). Проблематика наукового піврічника: політичні інститути та процеси, суспільно-політичні, соціально-економічні та політико-правові особливості розвитку країн Центральної та Східної Європи та посткомуністичних країн.

Вимоги до текстів статей у піврічнику:

 1. Тексти мають бути підготовлені польською або англійською мовами, а назви статей польською, англійською та українською;
 2. Анотація (“Streszczenie” – польською, “Summary” – англійською) не повинна мати більше 100 слів і повинна розкривати мету, завдання та результати дослідження;
 3. „Ключові слова” („Słowa kluczowe” – польською, „Keywords” – англійською) мають включати основні категорії, що використовуються в дослідженні (від 3 до 8);
 4. Інформація про автора має включати в себе: прізвище та ім’я, наукове звання та ступінь, навчальний заклад і посаду, e-mail;
 5. Тексти статей мають бути підготовлені в програмі WORD (тип файлу .doc), кеглем 12 Times New Roman, 1,5 інтервал, абзац 1 см, вирівнювання по ширині;
 6. Подані до редакції й оформлені відповідно до встановлених вимог рукописи статей не повинні перевищувати 22 сторінки за обсягом;
 7. Кожна таблиця/малюнок мають мати свій номер, назву і зазначене джерело/ресурс інформації. Номер і назва мають знаходитися над таблицею/малюнком, а джерело – під таблицею/малюнком;
 8. У випадку електронних джерел потрібно вказувати назву електронного джерела, адресу URL і дату використання [в квадратних дужках];
 9. Посилання потрібно давати у підстрочнику та згідно наступних зразків:
 • монографія: A. Elliott, Współczesna teoria społeczna. Wprowadzenie, Warszawa 2011, s. 4.
 • стаття в журналі: T. Kowalski, Witkacy dzisiaj, „Przegląd Polonisty” 2007, nr 4, s. 7.
 • колективна монографія: Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2008, s. 22.
 • стаття з колективної монографії: J. Witkowski, Polskie wybory, [w:] S. Kobus (ed.), Wybory parlamentarne w Polsce po roku 1989, Warszawa 2007, s. 54.

Оформленні згідно вимог рукописи статей надсилати не пізніше встановленого дедлайну Литвину Віталію Сергійовичу, доценту кафедри політології, заступнику декана філософського факультету, на його електронну адресу: lytvyn.vitaliy@gmail.com

З попередніми номерами піврічника можна ознайомитись за посиланнями:

Studium Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1

Studium Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2

Studium Europy Środkowej i Wschodniej Nr 3