Обговорення ОПП «Філософія» першого (бакалаврського) рівня

19.03.2021 | 14:55

18 березня 2021 на засіданні кафедр історії філософії та філософії, гарант ОП д.ф.н., доц. Дахній А.Й. доповів про стан розробки вибіркових курсів на ОПП «Філософія» для першого (бакалаврського) рівня освіти. Було вказано на необхідність, згідно із затвердженим МОН 4 березня 2020 року Стандартом вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, суттєво змінити структуру і зміст вибіркових дисциплін у порівнянні із наявною редакцією відповідної ОПП за 2018 рік. Доц. Дахній наголосив на тому, що на кафедрі історії філософії вже визначилися із шістьма блоками вибіркових дисциплін історико-філософського спрямування: кожен із викладачів кафедри запропонував по 4-5 таких навчальних предметів. Були озвучені назви цих курсів.

Присутні: завідувач кафедри історії філософії д.ф.н., доц. Дахній А.Й, викладачі кафедри історії філософії – д.ф.н. проф. Синиця А. С, к.ф.н., доц. Хамар У.В., к.ф.н., ас. Ковальчук Ю. В., ас. Терещенко В. П., ас. Бовтач С. В., завідувач кафедри філософії д.ф.н., проф. Карась А. Ф., викладачі кафедри філософії – д.ф.н., проф. Лисий В.П., д.ф.н., доц. Сафонік Л. М., к.ф.н, доц. Поляруш Б. Ю., к.ф.н., доц. Джунь В. В., к. ф. н., доц. Добропас І.О., к. ф. н., доц. Лосик О. М., к.ф.н., доц. Пухта І. С., к.ф.н. доц. Сарабун О. Б., к.ф.н., доц. Откович К., ас. Янкович Т. Я.

Ухвалили: Запровадити в перелік компонент вибіркових курсів освітньо-професійної програми 033 «Філософія» (у порівнянні з редакцією ОПП, затвердженою 2018 року) у відповідності до затвердженого МОН 4 березня 2020 року Стандарту вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти викладання нових дисциплін, які мають бути забезпечені шістьма викладачами кафедри історії філософії та сімома викладачами кафедри філософії.

Витяг з протоколу №6 спільного засідання кафедр філософії та історії філософії від 18 березня 2021 року