Набір статей для збірника “Наратив: війна”

13.11.2015 | 21:10

Оголошується набір статей для міжнародного збірника “Наратив: війна” для студентів, аспірантів та молодих вчених. Дедлайн – кінець лютого 2016 року.

Вимоги до авторів (Wskazowki dla autorow)

Narracja: „wojna”- wskazówki dla autorów

 

 1. Objętość tekstu: 12-15 stron znormalizowanego maszynopisu (parametry tekstu głównego -rozmiar czcionki: 12 pkt, krój: Times New Roman, akapit: 1,5) lub 20-30 tys. znakow.

 

 1. Standardy edytorskie:
 2. Całość tekstu powinna być wyjustowana.
 3. Przypisy – stosujemy przypisy dolne według następującego wzoru:
  • Monografia:

 

Test główny1

_____________________________________________________________________

[1]B. Stanosz, Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, Warszawa 2010, s.  58-90.

 

 • Artykuł w pracy zbiorowej:

 

Test główny1

_____________________________________________________________________

[1]A. Turing, Maszyna licząca a inteligencja, [w]: B. Chwedeńczuk (red.) Filozofia umysłu, Warszawa 1995, s. 78-110.

 

 • Artykuł w czasopiśmie:

 

Test główny1

_____________________________________________________________________

[1] J. Searle, Minds, Brains and Programs, „Behavioral and Brain Sciences” t. 3 (3)  (1980), s. 417– 457.

 

 • Strona www:

 

Test główny1

_____________________________________________________________________

[1] https://www.youtube.com/watch?v=UDSfMmwNU2w&feature=youtu.be [dostęp: 11.11.2015, godz. 14:12 (GMT+1)].

W przypisach stosujemy krój Times New Roman, rozmiar czcionki: 10 pkt, akapit: 1. Powołując się na zawartość strony internetowej proszę podać dokładny lokalny czas dostępu (w przypadku Polski GMT+1, w przypadku Ukrainy GMT+2).

 1. Cytaty o objętości nie przekraczającej trzech linijek zamieszczamy w tekście głównym, oddzielając tekst cytowany cudzysłowem („”). W przypadku cytatów dłuższych niż trzy linijki wyodrębniamy je z tekstu głównego według następującego wzoru:

 

Tekst główny tekst główny tekst główny tekst główny tekst główny tekst główny tekst Tekst główny tekst główny tekst główny tekst główny tekst główny tekst główny tekst Tekst główny tekst główny tekst główny tekst główny tekst główny tekst główny tekst:

 

„[…] – wyjaśniwszy tak wiele w kwestii genezy poznania matematycznego – psycholodzy
i kognitywiści nie potrafią rozwiązać wszystkich zagadek związanych z matematyką. Dwóm takim problemom – naturze obiektów matematycznych i niepojętej skuteczności matematyki w naukach przyrodniczych przyjrzymy się w kolejnych rozdziałach”1.

 

Tekst główny tekst główny tekst główny tekst główny tekst główny tekst główny tekst Tekst główny tekst główny tekst główny tekst główny tekst główny tekst główny tekst Tekst główny tekst główny tekst główny tekst główny tekst główny tekst główny tekst

 

 

W powyższym przypadku tekst przypisu powinien spełniać następujące kryteria: rozmiar czcionki 10 pkt, akapit:1  Za każdym razem podajemy pełny adres bibliograficzny publikacji, z której pochodzi cytat (zob. uwagi dotyczące przypisów).

 1. Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie i zamieszczona na końcu tekstu. Należy ją sporządzić według następującego wzoru:

 

4.1. Monografia:

 

                Stanosz, Barbara, Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, Warszawa 2010,  PWN.

 

4.2. Artykuł w pracy zbiorowej:

 

                Turing, Alan, Maszyna licząca a inteligencja, [w]: Bohdan Chwedeńczuk (red.) Filozofia umysłu,           Warszawa 1995, Wyd. Aletheia, s. 78-110.

 

4.3. Artykuł w czasopiśmie:

                Searle, John, Minds, Brains and Programs, „Behavioral and Brain Sciences” t. 3 (3)  (1980), s. 417– 457.

 

4.4. Strona www:

                Pełna nazwa strony, adres;  https://www.youtube.com/watch?v=UDSfMmwNU2w&feature=youtu.be    [dostęp: 11.11.2015, godz. 14:12 (GMT+1)].

 

III. Nota o autorze – powinna zawierać następujące informacje: a) Imię i Nazwisko, b) adres email, c) afiliacja (uczelnia, instytut), c) (w przypadku studentów) informacja o kierunku/specjalności studiów, d) (w przypadku doktorantów) informacja o problematyce rozprawy doktorskiej, e) informacja o zainteresowaniach naukowych.

 

 

Наратив: війна – рекомендації для авторів

 

 1. Об’єм тексту: 12-15 сторінок рукопису (шрифт Times New Roman, розмір – 12, міжрядковий інтервал – 1,5) або 20-30 тис. знаків з пробілами.

 

 1. Вимоги до оформлення тексту:
 1. Текст повинен бути відредагованим.
 2. Посторінкові посилання оформлюються за вказаним нижче зразком:
  • Монографія:

 

Фрагмент тексту1

_____________________________________________________________________

[1]B. Stanosz, Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, Warszawa 2010, s.  58-90.

 

 • Стаття у колективній монографії:

 

Фрагмент тексту1

_____________________________________________________________________

[1]A. Turing, Maszyna licząca a inteligencja, [w]: B. Chwedeńczuk (red.) Filozofia umysłu, Warszawa 1995, s. 78-110.

 

 • Стаття у журналі:

 

Фрагмент тексту1

_____________________________________________________________________

[1] J. Searle, Minds, Brains and Programs, „Behavioral and Brain Sciences” t. 3 (3)  (1980), s. 417– 457.

 

 • Інтернет-джерело:

 

Фрагмент тексту1

_____________________________________________________________________

[1] https://www.youtube.com/watch?v=UDSfMmwNU2w&feature=youtu.be [Доступ: 11.11.2015, година. 14:12 (GMT+1)].

Для оформлення посилань на джерела використовуємо шрифт Times New Roman, розмір – 10, міжрядковий інтервал – 1. Посилаючись на інтернет-джерело, слід зазначати точний локальний час доступу до матеріалів (у випадку Польщі – GMT+1, у випадку України – GMT+2).

 1. При використанні цитат: якщо текст цитати не перевищує трьох строк, тоді подавати у загальному тексті, відокремивши за допомогою лапок („”). У випадку, якщо текст цитати є більшим, то оформлення повинне виглядати у такий спосіб:

 

Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст:

 

„[…] – wyjaśniwszy tak wiele w kwestii genezy poznania matematycznego – psycholodzy
i kognitywiści nie potrafią rozwiązać wszystkich zagadek związanych z matematyką. Dwóm takim problemom – naturze obiektów matematycznych i niepojętej skuteczności matematyki w naukach przyrodniczych przyjrzymy się w kolejnych rozdziałach”1.

 

Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст Основний текст.

 

 

У вказаному прикладі текст цитати слід оформлювати за такими вимогами: розмір шрифту – 10, міжрядковий інтервал – 1. У кожному випадку вказуємо бібліографічне посилання, звідки текст цитовано.

 1. Бібліографічний список слід подавати у алфавітному порядку у кінці тексту. У разі використання джерел кирилицею та латинкою – першими у списку йдуть джерела латинкою. Зразки оформлення списку джерел:

 

4.1. Монографія:

 

                Stanosz, Barbara, Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, Warszawa 2010,  PWN.

 

4.2. Стаття у колективній монографії:

 

                Turing, Alan, Maszyna licząca a inteligencja, [w]: Bohdan Chwedeńczuk (red.) Filozofia umysłu,           Warszawa 1995, Wyd. Aletheia, s. 78-110.

 

4.3. Стаття в журналі:

                Searle, John, Minds, Brains and Programs, „Behavioral and Brain Sciences” t. 3 (3)  (1980), s. 417– 457.

 

4.4. Інтернет-джерело:

                Pełna nazwa strony, adres;  https://www.youtube.com/watch?v=UDSfMmwNU2w&feature=youtu.be    [dostęp: 11.11.2015, godz. 14:12 (GMT+1)].

 

III. Дані про автора повинні містити такі елементи: а) імя та прізвище, b) email, c) місце навчання/роботи (інституція, факультет), c) (у випадку студентів) інформація щодо спеціальності, d) (у випадку аспірантів) інформація про тему власного дослідження, e) наукові інтереси.