Вийшов з друку перший том монографії проф. А. Романюка та проф. В. Литвина “Порівняльний аналіз політичних інститутів і систем країн Західної Європи”

23.02.2021 | 20:05

Перший том монографії “Порівняльний аналіз політичних інститутів і систем країн Західної Європи” присвячений проблематиці особливостей міжінституційних відносин у трикутнику “глава держави–парламент–уряд” та їхніх наслідків для політичного процесу в країнах Західної Європи.

 

У першому томі монографії розглянуто теоретико-методологічні засади аналізу політичних інститутів та систем у порівняльній політології, а на цій підставі компаративно окреслено атрибути й особливості становлення і чинний стан розвитку політичного процесу, політичних систем й інституту держави у регіоні Західної Європи, сутність та параметри інституту глави держав у структурі політичних систем країн Західної Європи, ознаки позиціонування і структуризації інституту парламенту й парламентських процедур у країнах Західної Європи, а також значимість, типи та політичні наслідки інституту уряду й урядового кабінету, в тім числі на тлі виконавчо-законодавчих відносин у країнах Західної Європи. З огляду на це, напрацьовано релевантний механізм порівняльного аналізу політичних інститутів і систем країн Західної Європи крізь призму соціополітичних та партійно-виборчих аспектів і в умовах багаторівневості політичного процесу й урядування, про що йтиметься у другому томі монографії.

Монографія буде цікавою для студентів, аспірантів, докторантів, вчених і викладачів закладів вищої освіти, політиків й державних службовців, а також усіх, хто цікавиться порівняльною політологією, зокрема проблематикою політичних інститутів і систем країн Західної Європи.

Ознайомитись із монографією можна на кафедрі політології, у книгарні та науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка,

Бібліографічне посилання:

Порівняльний аналіз політичних інститутів і систем країн Західної Європи. Т. 1. Особливості міжінституційних відносин у трикутнику “глава держави–парламент–уряд” та їхні наслідки для політичного процесу: монографія / Анатолій Романюк (наук. ред.), Віталій Литвин. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 456 с.