Круглий стіл пам’яті І.С. Захари: “Філософська спадщина Стефана Яворського”

06.12.2018 | 21:52

29 листопада 2018 року в аудиторії 301 відбувся Круглий стіл «Філософська спадщина Стефана Яворського». Організаторами заходу стали кафедра історії філософії філософського факультету та філософська секція Наукового Товариства імені Т. Шевченка.

Приводом для цього заходу стали передовсім два ювілеї – 360-та річниця з дня народження Стефана Яворського – видатного вітчизняного богослова, філософа, письменника, та 75-річчя з дня народження знаного дослідника української філософії, перекладача, професора кафедри історії філософії Ігоря Степановича Захари. Втім, мала місце ще одна знакова і вельми приємна подія, яка певним чином зв’язала обидва ювілеї. Йдеться про вихід у світ другого тому Зібрання творів С. Яворського: на Круглому столі презентувалися перші сигнальні примірники видання.

Цікаво, що перший том відповідного Зібрання був виданий ще далекого 1991 року, у київському видавництві «Наукова думка», причому готував його саме І.С. Захара. Стосовно ж другого тому, то роботу над ним Ігор Степанович лише розпочав (завершити цей проект йому завадила передчасна смерть, більше трьох років тому). Продовжила ж і завершила цю поважну працю професор Марія Василівна Кашуба. Згаданий другий том вийшов друком напередодні у видавництві Львівського національного університету імені Івана Франка.

Робота Круглого столу була поділена на дві частини: перша присвячувалася життю й науковому доробку І.С. Захари, на другій акцент обговорення перемістився на постать С. Яворського. Відкрила захід декан філософського факультету Л. В. Рижак, ознайомивши присутніх із життєвим і творчим шляхом І.С. Захари. У рамках Круглого столу виступили багаторічні колеги і учні Ігоря Степановича – передовсім М. В. Кашуба (яка знала його найдовше, ще з років навчання на відділенні класичної філології), професор філологічного факультету Б. С. Криса, провідний науковий співробітник Інституту українознавства імені І. Крип’якевича І.В. Паславський, професори філософського факультету М.П. Альчук, Н.П. Гапон, В.П. Лисий, М.А. Скринник, доценти А.Й. Дахній, Л.Я. Фльорко, доцент УКУ Б.Т. Завідняк, нарешті, було надане слово вдові Ігоря Степановича – пані Тетяні Захарі. У виступах підкреслювалися високий рівень професіоналізму І.С.Захари, його працьовитість як на науковій і перекладацькій ниві, так і у викладацькій діяльності. Відзначалися й чудові людські якості Ігоря Степановича – відкритість, доброзичливість, чуйність.

У другій частині роботи заходу знову виступила професор Кашуба: цього разу предметом розгляду стала постать С. Яворського, причому не лише у плані його філософсько-богословських досліджень, але й у у вимірі його стосунків із гетьманом Іваном Мазепою. Цей виступ викликав жваве обговорення оповіді, де амбівалентна постать Яворського розглядалася головно в контексті нашого сьогодення, при цьому до дискусії долучилися, зокрема, професор І.З. Держко, доценти Б.Т Завідняк, А.С. Синиця та інші учасники Круглого столу.