Вийшов з друку навчальний посібник проф. А. Романюка “Еволюція політичних інститутів. Коли і за яких обставин сформувалися політичні інститути?”

05.03.2021 | 19:40

У навчальному посібнику розглянуто процес формування людських спільнот, а також умови та чинники становлення перших державних структур. Окреслено різновиди полісних форм античної Греції й характеристики республіканської та імперської конструкцій Стародавнього Риму. Проаналізовано особливості еволюції ленної монархії в станову й абсолютну. Простежено параметри процесів лібералізації і демократизації, історичні різновиди авторитарних систем правління. Виокремлено спільні та особливі характеристики історичних варіантів тоталітарних й авторитарних політичних режимів.

Посібник буде актуальним для студентів, аспірантів, докторантів, учених і викладачів закладів вищої освіти, а також усіх, хто цікавиться історією та еволюцією політичних інститутів, зокрема на прикладі країн Європи.

Ознайомитись із монографією можна на кафедрі політології, у книгарні та науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка,

Бібліографічне посилання:

Романюк А. Еволюція політичних інститутів. Коли і за яких обставин сформувалися політичні інститути? : навч. посібник / Анатолій Романюк. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 184 с.