Запрошуємо до участі у п’ятій міжнародній науковій конференції кафедри політології «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Шведи)

30.09.2020 | 21:07

Тематика цьогорічної конференції «Регіональний вимір електорального процесу та партійної політики: Україна і світ».

Конференція орієнтовано відбудеться 27-28 листопада 2020 року (дата може оновлюватись).

Попередньо формат проведення конференції – дистанційний/онлайн. У випадку змін про це буде поінформовано. Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, словацька та інші.

Міжнародна конференція відбуватиметься за такими науковими секціями:

  1. Політичні наслідки й особливості регіонального виборчого процесу в Україні.
  2. Особливості регіональних виборчих кампаній та партійної політики у світі.

Плановані секції конференції працюватимуть почергово і будуть організовані за традиційним принципом. Технічні особливості проведення конференції буде визначено згодом і про це усіх охочих поінформовано.

За результатами підготовки та проведення наукової конференції заплановано опублікувати вже п’ятий та черговий збірник наукових статей і тез її учасників – «Політичні партії і вибори: українські та світові практики».

Організаційний комітет конференції встановлює перелік вимог до її учасників:

1) для реєстрації своєї участі у конференції потрібно до 31 жовтня 2020 р. заповнити реєстраційну форму за посиланням;

2) до 15 листопада 2020 р. надіслати на електронну адресу професора кафедри політології, доктора політичних наук Литвина Віталія Сергійовича (lytvyn.vitaliy@gmail.com) повний текст статті або тез виступу на конференції, оформлений відповідно до встановлених нижче вимог.

Вимоги до оформлення статей і тез виступів на міжнародній науковій конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики»:

  • максимальний обсяг рукопису статті – 1 друкований аркуш (40 тис. знаків), а рукопису тез виступу – 0,5 друкованого аркуша (20 тис. знаків) у форматі А4, з кеглем 14, шрифтом Times New Roman, міжрядковим інтервалом 1, абзацним відступом 1 см;
  • поля: знизу, зверху, зліва та справа – 2 см;
  • посилання у квадратних дужках одразу після цитування і за алфавітним порядком у списку використаних джерел;
  • список використаних джерел в алфавітному порядку після тексту статті/тез виступу: спершу кирилицею, потім латиницею.

Шаблон вимог до оформлення статей або тез виступів можна завантажити за посиланням.

Організаційний комітет залишає за собою право відбору матеріалів статей і тез для друку, а також має право відхилення статей чи тез виступів і самих виступів, які не відповідають окресленій вище тематиці конференції, обраним науковим секціям чи встановленим вимогам до оформлення, а також не задовольняють результатів рецензування на предмет якості, науковості і новизни матеріалів.

За результатами отримання й опрацювання заявок на участь у конференції буде сформовано її програму, яку буде розміщено представлено згодом.

За додатковою інформацією пропонуємо звертатись до професора кафедри політології Литвина Віталія Сергійовича (lytvyn.vitaliy@gmail.com) або професора і завідувача кафедри політології Романюка Анатолія Семеновича (anatoliy.romanyuk@gmail.com).