Акредитовано освітньо-професійну програму (ОПП) спеціальності 033 Філософія першого (бакалаврського) рівня

30.06.2022 | 13:10

Раді вам повідомити, що рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) акредитовано освітньо-професійну програму (ОПП) спеціальності 033 Філософія першого (бакалаврського) рівня. Гарантом освітньої програми був завідувач кафедри історії філософії, доктор філософських наук А.Й. Дахній. Акредитацію програми слід вважати поважним успіхом, позаяк деякі аналогічні програми або отримують лише умовну акредитацію (тобто на 1 рік), або їм відмовляють в акредитації взагалі.

Події успішної акредитації названої ОПП передувало декілька етапів: робота акредитаційної групи (впродовж 11-12 січня 2022 року), її подальший звіт, адресований для НАЗЯВО. Згодом, 8 квітня поточного року, було надано позитивний експертний висновок ГЕР (галузево-експертної ради): «за» висловилося 11 осіб, «проти» – 0. Нарешті, 17 травня відбулося голосування в НАЗЯВО: згідно з додатком до протоколу 8 (13), «за» висловилися 22 особи, «проти» – 0, «утримався» – 0. За критеріями 1-6, 8-10 освітньо-професійна програма, згідно з проведеною експертизою, була оцінена як відповідна рівневі В, а за критерієм 7 – рівневі А.

Датою видачі сертифіката про акредитацію ОПП стало 20 травня 2022 року (№3388). Строк дії сертифіката про акредитацію освітньо-професійної програми (ОПП) – 5 років (до 1 липня 2027 року).