6-7 травня відбулася наукова зустріч в рамках проекту «Filozofia: Lwów-Preszow-Rzeszów»

15.05.2019 | 13:59

06-07 травня 2019 року на базі Наукової Ради Інституту Філософії університету м. Ряшів (Польща) відбулася наукова зустріч, інспіруюча ближчу співпрацю поміж філософськими осередками з ЛНУ ім. І. Франка м. Львів (Україна), університету м. Пряшів (Словаччина) та м. Ряшів (Польща) в межах планового проекту «Filozofia: Lwów-Preszow-Rzeszów». В перший день семінару прозвучали рефлексії щодо викликів людства у 21 ст. На другий день було обговорено перспективи подальшої наукової співпраці поміж академічними інституціями. Представники кафедри філософії ЛНУ ім. І. Франка виступили з такими доповідями:

Prof. Anatolij Karas, Civil Feeling as a Civilization Capital for Mutual Understanding (Poczucie obywatelskie jako cywilizacyjny kapitał dla wzajemnego zrozumienia);

doc. Iryna PukthaCritical thinking in the post-truth era (Myślenie krytyczne w epoce post-prawdy);

doc. Oksana SarabunNon-causal responsibility as a priori situation of humanity (Nieprzyczynowa odpowiedzialność jako apriorycz-na sytuacja ludzkości).

Програма наукового семінару