10 грудня 2021 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії аспіранта кафедри історії філософії Михайла Сивака

12.12.2021 | 09:46

10 грудня 2021 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії аспіранта кафедри історії філософії Михайла Сивака “Вчення митрополита Сурозького Антонія про людину в контексті християнської думки ХХ століття”. Науковим керівником роботи –був завідувач кафедри історії філософії ЛНУ імені Івана Франка, доктор філософських наук А. Й. Дахній, офіційними опонентами – завідувач кафедри культурології, релігієзнавства і теології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор філософських наук М.В. Шкрібляк та доцент кафедри суспільних наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, кандидат філософських наук (доктор філософії з релігієзнавства) Н. М. Руско.

Процедурі захисту (який відбувався в авд. 301 головного корпусу університету) передував міжкафедральний семінар кафедр філософії та історії філософії ЛНУ імені Івана Франка, який відбувся 28 вересня поточного року.

У ході захисту з ґрунтовною доповіддю, яка доповнювалася презентацією слайдів, виступив здобувач М.В. Сивак, причому зміст і форма виступу та реагування на запитання дисертантом були більш ніж переконливими, свідчили про належну обізнаність у матеріалі, здатність до аналітичного мислення, вміння робити узагальнення, пов’язувати історико-філософський матеріал із філософським осмисленням проблем сьогодення. До участі в процедурі захисту активно долучалися не лише офіційні опоненти, але й голова ради, доктор філософських наук, професор Н.П. Гапон, а також рецензенти – доктор філософських наук, професор А. С. Синиця і кандидат філософських наук, доцент М.Г. Довгань. Загалом під час захисту панувала ділова і водночас дивовижно творча інтелектуальна атмосфера (до речі, це був перший досвід захисту на одноразовій раді із спеціальності “Філософія” в нашій alma mater).

Після процедури голосування голова одноразової Вченої ради із спеціальності 033 «Філософія» професор Н.П. Гапон констатувала, що рішення про присудження наукового ступеня доктора філософії здобувачеві Михайлу Володимировичу Сивакові членами Вченої ради було підтримано одностайно.