Психологічна служба університету

 • Психологічна служба університету
 • Етичні засади у роботі працівника Психологічної служби
 • Заплановані заходи
 • Архів подій та заходів
 • Контакти
 • Співробітники

ЗавідувачКонюх Ольга Ігорівна

(032) 239-41-70

(063) 038-37-38

psysluzhba.lnu@gmail.com

Психологічна служба Львівського національного університету імені Івана Франка була створена Наказом ректора № 0-59 від 8.12.2010 р. з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології, захисту психічного здоров’я усіх його учасників, а також гуманізації стосунків у студентських та викладацьких колективах.

Основні форми роботи Психологічної служби:

 • Індивідуальні психологічні консультації;
 • Пізнавальні зустрічі на психологічну тематику;
 • Соціально-психологічні тренінги;
 • Тестування особистісних якостей;
 • Співпраця з порадниками академічних груп;
 • Проведення актуальних психологічних досліджень;
 • Навчально-просвітницька робота із студентами-майбутніми психологами.

 

Для студентів та працівників ЛНУ участь у всіх формах роботи БЕЗКОШТОВНА.

рис.3

Будемо раді Вам допомогти!

Етичні засади у роботі працівника Психологічної служби

Розроблені на основі Етичного кодексу Української Спілки психотерапевтів, розробленого у 1998 році у відповідності до Етичного кодексу Європейської Асоціації Психотерапії, адаптованого у 2006 році, доповнення внесені в 2007, 2008,2012 роках.

 1. Загальні положення
  • Усі працівники психологічної служби Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – психологічної служби) – завідувач, старші лаборанти та консультанти – у своїй практиці зобов’язуються дотримуватись положень цього Етичного кодексу.
  • За ознайомлення з Етичним кодексом працівників психологічної служби відповідає завідувач.
  • Цей документ є гарантією високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів; захисту клієнта від неетичного ставлення до себе з боку працівників психологічної служби; захисту працівників психологічної служби від посягань на їхні професійні честь і права; встановлення етичних норм та стандартів для учасників психоконсультативної роботи; дотримання норм та правил професійної діяльності психолога; вирішення суперечливих питань.
 2. Професійна компетентність та підвищення кваліфікації
  • Працівники психологічної служби зобов’язані проводити практичну діяльність компетентно та з дотриманням етичних вимог.
  • Працівники психологічної служби зобов’язані постійно підвищувати свій професійний рівень та особистісне зростання. Вони повинні бути відкритими до новизни психологічної освіти, змін очікувань і цінностей, стежити за науковими досягненнями в галузі психології, в тому числі і етичних аспектів.
 3. Конфіденційність

Працівники психологічної служби зобов’язані дотримуватись принципу конфіденційності щодо всієї інформації, отриманої під час психологічних консультацій від клієнта згідно чинного законодавства.

 1. Рамки психоконсультативного процесу
  • Перед початком психологічного консультування консультанти зобов’язані ознайомити клієнта  з його правами  і рамками даного процесу: обсяг та  можлива тривалість психологічного консультування; чітке визначення прав та обов’язків обох сторін; дотримання принципу конфіденційності; процедура оскарження. Клієнтам повинна бути надана можливість на власний розсуд вирішувати і давати свою усвідомлену згоду  щодо їхнього бажання залучатись до психоконсультативної процедури і права вільного вибору консультанта.
  • Усі працівники психологічної служби зобов’язані діяти відповідально. Задоволення власних інтересів і потреб працівників психологічної служби (емоційних, соціальних або фінансових) категорично забороняється. Будь-яка форма зловживання є порушенням працівниками психологічної служби професійного Етичного кодексу. Відповідальність за це лежить виключно на працівниках психологічної служби.
 2. Об’єктивність та правдива інформація
  • Інформація, що надається клієнту, повинна бути об’єктивною і правдивою. Будь-які свідомі неправдиві заяви є недопустимі. Прикладами форми введення в оману можуть бути: безпідставні гарантії вирішення проблем або демонстрування компетентності, яка не відповідає рівню отриманої освіти, що може справляти  враження більш всебічної психологічної освіченості, ніж є насправді.
  • Працівники психологічної служби зобов’язані дотримуватись меж допустимого рекламування своєї діяльності.
 3. Професійні стосунки з  колегами
  • Працівники психологічної служби зобов’язані співпрацювати з колегами по фаху та представниками інших спеціальностей для блага клієнта.
  • Недопустимі є нехтування повагою до  колег по фаху і розповсюдження інформації, яка може нанести шкоду професійному авторитету колег або їх людській  гідності.
 4. Внесок в охорону здоров’я

Діяльність працівників психологічної служби спрямована на створення в суспільстві умов, які покращують, підтримують та відновлюють психологічне здоров’я учасників навчально-виховного процесу Львівського національного університету імені Івана Франка – студентам, викладачам, працівникам, – і сприяють їхній зрілості та розвитку.

 1. Психологічні дослідження

Психологічні дослідження, а також публікації на їхній основі, проведені та створені в інтересах науково-теоретичного розвитку психологічної науки на основі проведеної роботи у рамках діяльності Психологічної служби, повинні проводитися та відповідати вимогам цього Етичного кодексу та чинному законодавству, зокрема ст. 28 Конституції України: «Кожен має право на повагу його гідності. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам» і жодним чином не можуть шкодити інтересам клієнта.

 1. Подвійні стосунки

Консультант чи ведучий групи, повинен бути дуже уважним, коли виникають подвійні стосунки з клієнтом двох або більше типів. Наприклад: викладач – студент, ведучий групи – клієнт, підлеглий, колега, тощо. При виникненні таких стосунків потрібно бути готовим до обговорення ситуації, що виникла.

 1. Основні принципи Етичного кодексу

У своїй роботі працівники психологічної служби повинні керуватися такими принципами:

Привілей – законне право споживачів психологічних послуг не надавати про себе інформацію, якщо вони не впевнені, що вона захищена і не буде використана будь-яким чином. Цей привілей закріплений в Конституції України (ст. 63) і його порушення переслідується законом.

Надійність – наявність довіри клієнтів до консультанта. Будь-які працівники психологічної служби поважають і гарантують конфіденційність, як обов’язок перед довірою клієнта.

Автономність – право клієнта брати участь в психоконсультативному процесі тільки на добровільній основі. Внаслідок цього необхідно надавати чітку і докладну інформацію про послуги, що будуть надані, ознайомити з методом консультування, володіння яким підтверджується відповідними документами.

Результативність – консультанти психологічної служби зобов’язуються сприяти розвитку соціального та психологічного благополуччя клієнта. Це вимагає від фахівця дій тільки в рамках високої професійності та компетентності з постійним моніторингом роботи та її результатів, а також постійної супервізії і професійної освіти, підвищення кваліфікаційного рівня.

Ненанесення шкоди – зобов’язує консультантів не зловживати довірою клієнта з метою задоволення власних потреб і інтересів – соціальних, фінансових, емоційних або сексуальних. Консультант повинен  намагатись зменшити вірогідність будь-якої шкоди, яка може виникнути непередбачувано. В умовах психоконсультативного процесу, де зазвичай виникають довірливі, співчутливі, турботливі стосунки, клієнт може сприйняти їх, як любов до себе і відповісти такими ж почуттями до консультанта. Професійна помилка у формі не розпізнавання таких нових нюансів в стосунках може нанести шкоду процесу консультування та особисто клієнту. Шкоду клієнту і престижу професії інколи можуть нанести особисті і ділові контакти з клієнтами, що вимагає уважного і клопітливого підходу до їх реалізації. На професійні стосунки консультанта не можуть мати вплив їх особисті погляди на віру, культуру, національність, расу, сексуальну орієнтацію, соціальне положення клієнта.

рис.4

Заплановані заходи

Арт-майстерня: Фототерапія

19 квітня 2017 р. з 17:30 по 19:00
Арт-майстерня – простір для творчості та саморозвитку, цього разу будемо знайомитись з методом Фототерапії

Фототерапія – один з методів арт-терапії. Цим терміном позначають набір психологічних технік, пов’язаних з застосуванням фотографії для самопізнання, вирішення психологічних проблем, розвитку і гармонізації особистості. Фототерапія є відносно новим видом арт-терапії.

Фотографія викликає певні думки, асоціації, емоції, дає необмежену можливість змінювати внутрішній і зовнішній простір життя. Фототерапія працює як і з фотографія, які створені за допомогою фотокамери, так і з фото колекціями зображень в журналах та листівках.

Ведуча: Анастасія Скаковська – – практичний психолог західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, психотерапевт з напрямку дитячої та юнацької психотерапії, арт -терапевт, тренер навчально-освітніх тренінгів

Організатор: Психологічна служба ЛНУ ім. І. Франка

Приходьте:
19 квітня о 17:30
вул. Дорошенка 41, 103 ауд.

!Кількість місць обмежена, перевага надається студентам, викладачам та працівникам ЛНУ ім. І. Франка, служба залишає за собою право відмовити в участі у разі відсутності вільних місць.

Реєстрація обов’язкова:
Щоб зареєструватись, поширте подію на своїй сторінці у соцмережах та заповніть форму за посиланням:
Форма для реєстрації – https://goo.gl/forms/YwUa4L52Wsapxi1q2

Тренінг: «Ораторська майстерність»
25-27. 04. 2017 року.
Психологічна служба Університету запрошує Вас на трьохденний тренінг, присвячений осмисленню, освоєнню та закріпленню навичок різних аспектів ораторського мистецтва. З нами Ви навчитесь: побороти страх перед публікою, вибудовувати свій виступ, підбирати аргументи, привертати та утримувати увагу аудиторії.
Дата: 25-27.04.2017 року; о 16:30-19:30;
Місце: 242 ауд, корпус біологічного факультету, вул. Грущевського, 4.
Постійно діючі проекти

Навчальний проект «КіноаналіZ»

рис.5У рамках зустрічей проекту учасники мають нагоду ближче познайомитися із змістом психоконсультативної та психотерапевтичної роботи, ознайомитися із різноманітними способами роботи практикуючого психолога, навчитися та розвинути навички аналізування ситуацій психологічної взаємодії, унаочнити та поглибити теоретичні знання із різних напрямків психології, більше дізнатися про себе, психологічні особливості взаємодії з іншими, спостерігати за специфікою прояву особистісних рис на прикладах поведінки кіногероїв. Ми не просто дивимося кіно з обговоренням після фільму: у нас можна відчути себе безпосереднім учасником подій, що відбуваються на екрані!

У 1 семестрі 2016/2017 року запрошуємо на КіноаналіZ щовівторка, по знаменниках, о 18-30!

Арт-терапевтична майстерня

рис.6Мистецтво – неправда, яка нам дозволяє дослідити правду (П. Пікассо)
На зустрічах Арт-терапевтичної майстерні – жодних обмежень у творчості, жодних вказівок та оцінок. Жодних розборів проблемних ситуацій, жодних акцентів на негативі. Лише Ви та Ваша фантазія. Час на себе, свої ресурси, свої нерозкриті таланти, нові сторони знайомого себе – у супроводі спеціаліста.

У 1 семестрі 2016/2017 року запрошуємо на Арт-терапевтичну майстерню щовівторка, по чисельнах, о 18-30!

Одноденні тренінги

Травень  2016 року 

Тренінг «Секрети ораторів: технології якісного публічного виступу»

Корисно, щоб…

 • Навчитися будь-яку інформацію подавати захоплююче
 • Перестати боятися виступати перед іншими та почати отримувати від цього насолоду
 • Дізнатися, як вибудовувати виступ так, щоб і Вам, і слухачам було цікаво та корисно
 • Уміти використовувати у виступі прийоми невербального спілкування
 • Навчитися легко і красиво відповідати на запитання

Вересень-жовтень 2015 року

Тренінги для першокурсників «Бути студентом – легко і цікаво!»

рис.7«Існує тільки один спосіб вчитися та набиратися мудрості – через досвід»

(П. Коельйо)

Запрошуємо усіх першокурсників, незалежно від того, на який факультет Ви вступили та яку спеціальність обрали, цікаво провести перші навчальні дні, дізнатися трішки більше про себе і свої можливості, взяти собі шматочок гарного настрою та зарядитися позитивом на новий навчальний рік.

За додатковою інформацією про час та місце проведення звертайтеся за нашими телефонами.

 

Жовтень-листопад 2015, березень-квітень 2016 року

Тренінг самопрезентації «Я навиворіт»

рис.8Сучасне суспільство вимагає активної взаємодії з іншими. Чим краще налагоджуєш контакти, тим успішнішим будеш. А успіх – це те, до чого всі прагнемо, чи не так? Ефективне спілкування із приємного першого враження. Як його створювати і чи вмієте Ви це робити – можна дізнатися на тренінгу.

 

 

Листопад 2015, квітень 2016 року

Тренінг самоорганізації «Повний вперед»

рис.9А ще успішні люди вміють ставити перед собою правильні, досяжні та, водночас, перспективні цілі, та вірно планувати час, щоб усе встигати. Усім нам іноді бракує самоменеджменту – здатності «зібрати себе до купи», організуватися та побудувати свою активність з користю для себе. Будемо вчитися це робити!

 

 

 

Грудень 2015, травень 2016 року

Тренінги самодопомоги у стресових ситуаціях «Стоп, СтрЕСІЯ»

рис.10Сніг випав, скоро сесія… сніг розтанув, скоро сесія! Період душевного неспокою та схвильованих безсонних ночей все ближче? Про Вас? Приходьте, ми допоможемо бути впевненими у власних силах!

 

 

 

 

Квітень-травень 2016 року

Тренінг-майстер-клас-дискусія «Захищуся як Стів Джобс»

рис.11Період захистів курсових-бакалаврських-дипломних-магістреських робіт наближається? Щороку одне і те ж – як захистити роботу так, щоб було цікаво і, головне, ЕФЕКТИВНО?

Повчимося у фахівців на прикладах із знаменитих конференцій TED та зустрічей із спеціалістами у сфері ораторського мистецтва, будемо разом шукати добрих способів правильної подачі різноманітного матеріалу.

 

Лютий-березень 2016 року

Тренінговий цикл «Грані мого Я»

рис.12Комплекс занять для роботи із розумінням мови власного тіла, проявами тілесного у нас самих та пізнанням їх символічного змісту; пізнанням емоційного та раціонального у нас; навчанням ефективної взаємодії з іншими, пізнанням власних способів вступання у стосунки з людьми ; пошуком та розкриттям творчого начала у собі, осмисленням своїх унікальних сторін та втіленням їх у щоденному житті; віднайденням натхнення до навчання, творіння та продовження особистісного зростання.

 

 

 

 

Уся актуальна інформація про період реєстрації, старт, місце та деталі проведення заходів – на сторінках Психологічної служби в соціальних мережах:

https://www.facebook.com/groups/psysluzhba.lnu/

https://vk.com/psysluzhba_lnu

Архів подій та заходів

Майстер клас “Метафоричні асоціативні карти”

28.03.2017 року у Психологічній службі ЛНУ імені Івана Франка відбувся майстер клас на тему «Метафоричні асоціативні карти», який провела Олена Сазонова – кандидат психологічних наук, навчаючий психотерапевт МТКПО, голова Товариства символдрами у Львові, доцент кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка. Метафоричні асоціативні карти є дуже цінним психологічним інструментом для роботи в сфері психотерапії, в індивідуальному та сімейному консультуванні, для вирішення дитячо-батьківських і подружніх проблем, у роботі з психосоматичними розладами, в бізнес-консультуванні та у коучингу. Психологічний зміст роботи з картами полягає в тому, що людина висловлює своє ставлення до зображення на карті (малюнку), аналізує асоціації, які виникають, співвідносить їх з актуалізованими подіями, спогадами чи проблемами. Учасники заходу познайомились з цікавими вправами та техніками метафоричних асоціативних карт, за допомогою яких глибше занурились у свій внутрішній світ, відчули свій емоційний стан, свої ресурси.

Лекція: ” Psychology: An Introduction”
21 березня 2017 року відбувся захід ” Psychology: An Introduction”, організатором якого виступила психологічна служба Львівського національного університету імені Івана Франка. Лектор Ірина Горбаль розповідала про відповідність та значення англомовної та української наукової термінології у психологічній науці. Лекція була прочитана англійською мовою та мала супровід українською. В ході лекції студенти мали змогу опрацювати поданий матеріал, задавати питання, котрі є актуальними в сучасній психологічній науці, а також поділитись власними знаннями з даної тематики. Лектор Ірина Горбаль наголосила на тому, що знання англійської мови є надзвичайно важливим у сучасному науковому світі, адже це відкриває можливість не тільки ознайомитись із закордонними новітніми дослідженнями в даній галузі, але й самому виходити на абсолютно новий рівень свого майбутнього. Студенти та інші гості Університету з великою охотою та зацікавленням працювали на заході, даючи зворотню реакцію лектору.
Тренінг “Робота з сім’єю в гештальт підході”
16 березня 2017р. завдяки зусиллям психологічної служби ЛНУ ім. Івана Франка відбулась лекція з елементами тренінгової роботи на тему “Робота з сім’єю в гештальт підході”! Під час зустрічі із студентами, працівниками та гостями заходу, тренер Оксана Сідун розповіла основні принципи психологічної роботи у гештальті. Також учасники лекції мали змогу познайомитись та практично опрацювати деякі практичні техніки роботи гештальт-терапії та арт-терапії у роботі із сім’єю та міжособистісними стосунками.
Лекція на тему: “Жінка: психоаналітичний фокус розуміння”
7 .03. 2017 року
Запрошений психологічною службою лектор Христина Турецька провела лекцію на тему: Жінка: психоаналітичний фокус розуміння” для студентів, працівників та гостей Університету, де окреслила основні психодинамічні теорії щодо психосексуального та психосоціального становлення жінки. Були розглянуті погляди щодо психоаналізу жінки не лише Зігмунда Фройда, але й жінок-психоаналітиків, таких як: Карен Хорні, Жанін Шасге-Сміржель та Джойс МакДуґалл.

Тренінг: “Я-навиворіт”

28.02. 2017 року.

Відповідь на питання “Хто Я?” може стати внутрішньою опорою, і ключем до розуміння своїх переживань, і пошуком місця у цьому великому дивному світі. Психологічна служба Університету організувала практичний тренінг, де учасники у супроводі досвідчених психологів мали можливість зануритись у себе та знайти відповідь на це питання.

Майстер-клас «Самопрезентація

21.02.17.

Майстер-клас «Самопрезентація, яка приносить гроші» 21 лютого 2017 року відомий бізнес-тренер Людмила Калабуха провела у Львівському національному університеті імені Івана Франка майстер-клас «Самопрезентація, яка приносить гроші». Організатором заходу є Психологічна служба Університету. Під час майстер-класу спікер щиро ділилася досвідом зі студентами Університету та іншими учасниками заходу. Зокрема, Людмила Калабуха розповіла про те, як свої знання перетворювати на гроші, як впевнено розповідати про власні вміння та досягнення і про те, як ефектно створювати враження справжнього професіонала і бути привабливим та цінним для інших. Особливу увагу спікер акцентувала на сучасних інтернет-технологіях, які, при умові вдалого використання, є хорошим засобом для того, щоб зарекомендувати себе і продемонструвати власні знання. Людмила Калабуха дала рекомендації щодо створення самопрезентації і розповіла про важливість компліментів у діловому спілкуванні. Найбільшу увагу лектор зосередила на подоланні психологічного бар’єру, який існує у людей на шляху до започаткування власної справи чи кар’єрного зростання.

Лекція на тему «Психологічний супровід онкохворих дітей»

15.02.2017 року до Міжнародного дня дитини, що хвора на рак у ЛНУ ім. І. Франка відбулася відкрита лекція на тему «Психологічний супровід онкохворих дітей», організована Психологічною службою ЛНУ. Лектор Анастасія Скаковська – практичний психолог західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, психотерапевт з напрямку дитячої та юнацької психотерапії, арт-терапевт, тренер навчально-освітніх тренінгів ділилася своїм досвідом роботи з дітьми, які віч-на-віч зіткнулися з важкою хворобою, розповіла про етапи первинного реагування батьків та підлітків на діагноз, про роботу зі страхами дітей з онкологічними захворюваннями, про важливість доброго терапевтичного стосунку між психологом та дитиною, про психологічний супровід дітей в умовах стаціонару, про психологічні труднощі дитини після хвороби.
Анастасія Скаковська показала інструментарій який використовує у своїй роботі з дітьми, а саме: кольорові малюнки про лікарню та процедури, м’які іграшки, іграшкові медичні інструменти, що використовуються в арт-терапії та ігровій терапії й допомагають справитись дитині з медичними страхами, зробити медичні процедури менш небезпечними та травматичними. Основне, на чому наголосила лектор – це безумовне прийняття дитини та бажання подолати з нею цей нелегкий період її життя.

Лекція на тему «Чи кохання це всього лиш хімія?

14.02. 2017 р. у ЛНУ ім. Івана Франка відбулася відкрита лекція на тему «Чи кохання це всього лиш хімія?», організована Психологічною службою Університету. Про особливості переживання кохання, про види та рівні любові , а також про природу гормонів і їхній вплив на стосунки розповіла Вікторія Гупаловська – біолог-фізіолог, психолог, канд. психол. наук, доцент кафедри психології ЛНУ ім. І. Франка, дійсний член Української спілки психотерапевтів, Міжрегіонального товариства сприяння розвиткові символдрами, Асоціації практикуючих психологів України, Інституту системної терапії.
У психології та сексології як правило йдеться саме про кохання як емоцію сильної (палкої) прихильності й особистої відданості об’єктові кохання. З наукової точки зору, кохання – це, насамперед, біохімічний процес, в якому задіяно безліч гормонів (серотонін, дофамін, окситоцин, ендорфін, фенілетиламін). Виявляється, зустрічаючи особу протилежної статі, чоловік чи жінка не лише оцінюють її за зовнішністю, а й відчувають на запах.
Студенти ознайомились з «трикутною теорією кохання» (тріадою любові) психолога Роберта Стернберга. В контексті міжособистісних стосунків, «трьома компонентами кохання є близькість, пристрасть і зобов’язання».
Захід відвідало 56 студентів.

Тренінг “Самоменеджмент” 

06.12.2016

На тренінгу ми навчимось ефективно планувати та використовувати свій час, відновлювати внутрішні ресурси, вдало розраховувати сили та знаходити вихід зі складних ситуацій.
З нами ви дізнаєтесь, як здавати сесію без стресу та перевтоми!

Тренінг відбудеться 06.12.2016 р. о 16:40 год. в 202 ауд. головний корпус.

Реєстрація на тренінг обов’язкова!
Зареєструватись: https://goo.gl/forms/aMsQ4FND1wnMUA323

“Психологічна ресурсність людини”.

Психологічна служба Львівського національного університету організувала  семінар «Психологічна ресурсність людини». Тут ви змогли дізнатись, що таке психологічні ресурси, звідки вони у нас беруться, та проаналізувати власні «запаси» внутрішніх сил. Найбільш корисним семінар виявся тим, хто цікавиться психологією, відчуває певний брак сил для ефективного закінчення навчального року.
Дата: 18.11.2016р.; о 15.00
Місце: 95 ауд., Корпус географічного факультету, Дорошенка 41

P. S. Попередня реєстрація обов’язкова!
https://goo.gl/forms/np83zKfeomy4kNw82
Детальна інформація за посиланням: https://www.facebook.com/events/805821952853817/

Майстерня «Картографія тіла» 
12.10.2016
У круговерті справ та дедлайнів ми іноді забуваємо, що маємо тіло, яке прагне уваги та турботи. Під час майстерні ведучий Ігор Колесник, канд.філос.н., доцент кафедри теорії та історії культури, провів вправу, яка базується на техніці медитації і спрямована на «сканування» власного тіла, розслаблення та виділення проблемних ділянок, що є першим кроком до здорового сприйняття власної тілесності. Учасники також дізнались про важливість розслаблення та спокою для збереження свого психологічного здоров’я.

24 25 26

Відкрита лекція Лариси Дідковської на тему «Асертивність»
11.10.2016
В рамках тижня психічного здоров’я відбулась відкрита лекція практикуючого психотерапевта та доцента кафедри психології Лариси Дідковської.
Слухачі дізнались про причини зростання кількості психічних та психологічних розладів у 21 столітті та про асертивність – як рису здорової особистості, яка вміє формувати і встановлювати власні межі, відповідати за свої вчинки та поважати рамки інших людей.

21 22 23

 

Інтерактивна студія створення образу здорової людини 
10.10.2016
У всесвітній день психічного здоров’я студенти та викладачі долучились до акції та разом з психологами і волонтерами психологічної служби університету створили спільні колажі, які демонструють ставлення до психічного здоров’я і нездоров’я.
До обговорення колажів можна долучитись на нашій сторінці у соцмережах https://www.facebook.com/psysluzhba.lnu

15 16 17 18 19 20

Кінопоказ «Стань ближчим»
07.10.2016
Напередодні всесвітнього дня психічного здоров’я відбувся кінопоказ короткометражок про поширені захворювання та звичайних людей і сім’ї, які намагаються протистояти щоденним випробовуванням. Ми обговорили важливі питання та спільно шукали відповіді на запитання: як дбати про своє психічне здоров’я ?
Організатори: Навчальна лабораторія кафедри психології ЛНУ ім. І. Франка та Психологічна служба університету

Модератор: Ольга Конюх

12 13 14

Тренінг «Командотворення» для студентів першого курсу філософського факультету 
01.10.2016
Тепла та дружня атмосфера у академічній групі – це запорука швидкої адаптації та взаємопідтримки юних студентів, які лише почали свій шлях в університеті. Наші практичні психологи провели тренінг, на якому студенти мали змогу краще познайомитись один з одними, знайти щось спільне та навчитись працювати у команді.

7 8 9 10 11

«Перший раз на перший курс» 
29.09.2016
На факультеті журналістики відбулась зустріч психологів зі студентами першокурсниками. Юні акули пера отримали вичерпну інформацію про усі активності та послуги психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка

5 6

 

Арт-майстерня «Мандали- гармонія, спокій, відновлення!» 
27.09.2016
Чергова зустріч майстерні присвячена роботі з мандалою – давнім символом, відомим ще у третьому тисячолітті до нашої ери. За допомогою стародавньої техніки ми відновлювали гармонію, відшуковували спокій та черпали ресурси
3 4

 

Арт-майстерня «А що про тебе розкаже колір» 
21.09.2016
Перша зустріч у новому сезоні відбулась у теплій та камерній атмосфері, учасники майстерні працювали з кольором, та через барви пізнавали себе і свої стосунки зі світом.
1 2

 

Тренінг  «ПОВНИЙ ВПЕРЕД: ЯК ЗІБРАТИСЯ, ПОСТАВИТИ ЦІЛІ ТА ЗРОБИТИ ВСЕ, ЯК СЛІД»»

12 квітня 2016 р.

Для того, щоб:

 • Навчитись робити вибір між важливими цілями та випадковими завданнями.
 • Дізнатися, як структурувати цілі так, щоб у них розібратися;
 • Стати цілеспрямованим на шляху до власної мети;
 • Уміти організовувати свій час так, щоб все встигати

13023462_1023666694389456_286447539_n 13023473_1023666681056124_549516506_n 13045391_1023666691056123_2078874810_n 13045435_1023666684389457_933518668_n 13046163_1023666687722790_208779361_n 13081611_1023666677722791_1154402674_n 13081823_1023666671056125_1618362399_n

Тренінг  “ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП” для студентів географічного факультету

2 квітня 2016 р.

13022313_1023661297723329_1267892244_n 13023461_1023661301056662_1584448740_n 13023512_1023661284389997_1929489407_n 13077216_1023661294389996_547034382_n 13077263_1023661291056663_1658883497_n

 

Тренінг  «Я – НАВИВОРІТ: ПРО ЕФЕКТИВНУ САМОПРЕЗЕНТАЦІЮ»

2 березень 2016 р.

Нагадаємо, що тут студенти вчились краще зрозуміти себе, ефективно взаємодіяти зі світом та із самим собою та вміти обирати найкращі стратегії самопрезентації у різних життєвих ситуаціях.

13020614_1023661797723279_1409768799_n 13023204_1023661794389946_2003294641_n 13046112_1023661784389947_1527002008_n 13059722_1023661801056612_764678399_n 13077343_1023661787723280_1330674068_n

 

Зустрічі у навчальному проекті «КіноаналіZ» (2014-2015)

рис.13 рис.14 рис.26 рис.30 рис.32

Арт-терапевтичні зустрічі (2015)

рис. 23 рис. 24 рис.15 рис.16 рис.31

Перший цикл занять Майстерні тренерства (2015)

рис.17 рис.18

Круглий стіл на тему «Психологічна служба в системі вищої освіти України: проблеми та перспективи розвитку» (спільно з Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи та Психологічною службою Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського)

рис 21 рис 22 рис.19 рис.20

Тренінги для першокурсників «Бути студентом – легко і цікаво!»

рис. 25 рис.27 рис.28 рис.29 рис.33

 

Контакти

Адреса: вул. Дорошенка, 41, географічний факультет, 3 поверх, ауд. 103.

Телефони:

(032) 239-41-70 (з 9.00 до 18.00 з понеділка по п’ятницю)

(063) 038-37-38 (з 9.00 до 18.00 з понеділка по п’ятницю)

Електронна пошта:

psysluzhba@gmail.com

psysluzhba@lnu.edu.ua

Соціальні мережі – найсвіжіша інформація завжди тут:

https://www.facebook.com/psysluzhba.lnu/

https://www.facebook.com/art.psy.lnu/?__mref=message_bubble

Співробітники

Конюх Ольга Ігорівна

Посада: завідувач психологічної служби Львівського національного університету ім. І. Франка

Кашлюк Юліанна Ігорівна

Посада: практичний психолог психологічної служби Львівського національного університету ім. І. Франка

Свідерська Ольга Іванівна

Посада: ст. лаборант психологічної служби Львівського національного університету ім. І. Франка