У п’ятницю, 26 квітня, о 8.30 в ауд. 201 відбудеться відкрита лекція кандидата політичних наук, доцента Любомира Скочиляса

22.04.2024 | 17:24

У п’ятницю, 26 квітня, о 8.30 в ауд. 201 головного корпусу Університету відбудеться відкрита лекція кандидата політичних наук, доцента Любомира Скочиляса з курсу «Політичний аналіз і прогнозування» на тему: «Сценарні методи прогнозування».

До лекції також можна буде долучитися онлайн за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aHaSC0EVKhiv4xMkPl8t4vwaoDW1eTkgEzTKglnu14hQ1%40thread.tacv2/1713789664647?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22bb85457e-d7e3-4831-bbe0-e14a6bc1fecd%22%7d