Новини

Опитування роботодавців та випускників щодо працевлаштування

21.07.2021 | 18:15

Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом Львівського університету проводить опитування роботодавців та випускників, зокрема, філософського факультету з метою:

– визначення основних тенденцій розвитку ринку праці сьогодні;
– вивчення якості наданої освіти випускникам та прогнозування потреби у фахівцях;
– моніторингу працевлаштування випускників.

Нас цікавить, якими компетенціями і навичками має володіти молодий фахівець, аби знайти роботу, відповідну його вмінням, знанням і амбіціям. Задля збільшення перспектив у цьому керунку спрямовуємо Університет до ефективнішої співпраці і комунікації з зовнішнім середовищем і компаніями- (потенційними) стейкхолдерами освітнього процесу.

Перехід до...

Читати »

Конференція “Глобальні трансформації у сфері культури: виклики сьогодення”

06.07.2021 | 12:33

Запрошуємо науково-педагогічних працівників, науковців, докторантів, аспірантів до участі у міжнародній науковій конференції
«ГЛОБАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»
Дата проведення: 29-30 жовтня 2021 року.
Місце проведення: Львівський національний університет імені Івана Франка.
Тематичні напрями роботи конференції

Філософське осмислення глобальних та локальних проблем сучасної культури
Інформаційна доба: глобальні трансформації культурного простору
Освітня культура інформаційного суспільства в умовах глобалізації
Глобалізація і проблема збереження культурної різноманітності
Міжкультурна комунікація: традиції та інновації
Діалог культур: цінності і смисли
Культура в часи пандемії СOVID-19
Національно-культурна ідентичність: сучасні трансформації
Культурна традиція в контексті глобалізації
Конфігурація соціальної пам’яті в епоху глобалізації
Релігія і...

Читати »