Новини

Акредитаційна експертиза з використанням технічних засобів відеозв’язку

25.06.2020 | 14:48

Акредитаційна експертиза з використанням технічних засобів відеозв’язку
в Львівському національному університеті імені Івана Франка освітньо-
наукової програми “Політологія” за спеціальністю 052-Політологія за
третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти “доктор філософії”
Двадцять другого-двадцять третього червня 2020 р. на філософському
факультеті відбулась акредитаційна експертиза освітньої-наукової програми
(ОНП) “Політологія” за спеціальністю 052-Політологія за третім освітньо-
науковим рівнем вищої освіти “доктор філософії” (гарант ОНП – завідувач
кафедри політології філософського факультету Анатолій Семенович
Ромамнюк; відповідальний координатор із забезпечення комунікації з
експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої...

Читати »

Оголошується прийом заяв до аспірантури за освітньо-науковими програмами підготовки доктора філософії

24.06.2020 | 10:09

Оголошується прийом заяв до аспірантури за освітньо-науковими програмами підготовки доктора філософії за спеціальностями:
052 Політологія
053 Психологія
033 Філософія
031 Релігієзнавство
Заяви приймаються з 10 по 21 серпня.
Перелік документів за посиланням:
https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/
Іспити з 5 по 11 вересня.
Зарахування 12.09.2020 р.
 
Нормативний термін навчання: чотири роки.
Форма навчання: денна (вечірня), заочна
 

Читати »

Програма проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Політологія»

22.06.2020 | 10:50

Програма проведення акредитаційної експертизи ОНП “Політологія” за спеціальністю 052 “Політологія” за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти доктор філософії

Читати »

Опубліковано збірник статей і тез четвертої міжнародної наукової конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи)

21.06.2020 | 10:19

Конференція була організована в рамках проекту “Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки” за підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду. Конференція відбулась 9 листопада 2019 року та проводилась за такими секціями:

Особливості аналізу та зміни виборчих преференцій в ході президентських і парламентських виборів 2019 року в Україні.
Електоральні процеси і трансформації в країнах Вишеградської групи й інших країнах Центрально-Східної Європи та світу.
Динаміка розвитку партійних і виборчих систем в Україні, країнах Вишеградської групи й інших країнах світу

Збірник статей і тез...

Читати »