Конференція «ДУХОВНІСТЬ. КУЛЬТУРА. ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ» (21-22 квітня)

23.02.2017 | 14:20

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо науково-педагогічних працівників, науковців, докторантів, аспірантів до участі у Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю

«ДУХОВНІСТЬ. КУЛЬТУРА. ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»

Дата проведення: 21-22 квітня 2017 року.

Місце проведення: Львівський національний університет імені Івана Франка, дзеркальна зала.

 

Тематичні напрями роботи конференції

 • Сучасність як доба глобальних викликів та відповідей: теоретичне осмислення і методологічні рефлексії
 • Людина і виклики сучасної техногенної цивілізації
 • Нова медіареальність: здобутки та втрати
 • Інформаційна культура особистості та виклики інформаційного суспільства
 • Соціально-антропологічні аспекти повсякденності
 • Цивілізаційний вимір процесів глобалізації та парадокси мультикультурності
 • Доля інтелігенції в сучасному світі
 • Трансформації масової культури: масовізація – демасовізація –надмасовізація
 • Виклики сучасного глобалізованого світу та національна культура
 • Мистецтво як самосвідомість сучасної культури
 • Релігія в умовах соціокультурних трансформацій
 • Етичний вимір сучасної соціокультурної дійсності.
 • Глобальні екологічні проблеми сучасності та максими екологічної етики
 • Трансформація традиційних цінностей в контексті викликів сучасності
 • Виклики культурі ХХІ ст. та праксеологічні аспекти гуманітарної політики
 • Сучасні тренди в освіті.

Більше інформації (умови участі, публікації тез/статті і заявка учасника)

інформаційний лист (pdf)

інформаційний лист (doc)