22-23 грудня 2021 р. відбулися захисти дипломних магістерських робіт філософів

23.12.2021 | 22:06

22-23 грудня 2021 р. відбулися захисти дипломних робіт філософів щодо
присвоєння кваліфікації освітньо-професійного рівня «Магістр» зі
спеціальності 033 Філософія. Захисти проходили в дистанційному форматі на
базі платформи Microsoft Teams.

Упродовж захисту магістранти мали нагоду представити власні науково-
дослідницькі проєкти, арґументувати їхню значущість та захистити свої
дослідження. Представлені на захисті магістерські роботи водночас і
продемонстрували високий рівень роботи студентів із власними текстами, що
підтверджує їхнє вміння опрацьовувати різноманітні джерельні бази та
методологічні підходи, і відповідали актуальним проблемам та підіймали
своєчасні питання зі сфери філософії, соціальної філософії та гуманітаристики в
цілому.

Вітаємо з успішними захистами дипломів і присвоєнням кваліфікації «Магістр
філософії»!

Шановні магістри, бажаємо Вам мудрості, здоров’я, успішної реалізації власних проєктів та щастя у житті!