11 квітня захист дисертації Сафонік Лідії Миколаївни на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук.

07.04.2017 | 21:39

Запрошуємо відвідати  захист дисертації Сафонік Лідії Миколаївни на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук.

Тема: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СЕНСУ ЖИТТЯ У НЕКЛАСИЧНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ПІДХОДАХ: СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

Спеціальність: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Робота виконана на кафедрі філософії філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Науковий консультант: доктор філософських наук, професор Карась Анатолій Феодосійович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри філософії .

Захист відбудеться “11” квітня 2017 року о 12. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.02 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд 301.

Бажаємо успіхів Лідії Миколаївні!

Сафонік Л.М.